PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Spotkania grupy


Ilość pozycji:  11
1 | 2  >  

utworzony: 2010-09-10 14:44:03

W dniach 3 – 11 sierpnia miały miejsce spotkania przedstawicieli pięciu Beneficjentów Działania V.2 PO RPW z Wykonawcą Studium Wykonalności podczas, których prezentowano wyniki analizy wielokryterialnej prowadzącej do wyboru przebiegu korytarzy trasy w poszczególnych województwach.

112/146/233/241/, ID=17599
utworzony: 2010-09-10 14:42:46

Celem spotkania Grupy Roboczej była prezentacja i dyskusję nad zawartością „Szczegółowego modelu wdrażania projektów: Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej”. Prezentacja dokumentu na spotkaniu Grupy Roboczej jest jednym z niezbędnych wymogów odbioru Etapu I Studium Wykonalności.

112/146/233/241/, ID=17598
utworzony: 2010-09-10 14:31:03

Kolejne spotkanie Grupy Roboczej ds. Realizacji Działania V.2, w którym po raz pierwszy brali udział przedstawiciele wyłonionego w przetargu Wykonawcy „Studium Wykonalności projektu Trasy Rowerowej w Polsce Wschodniej.

112/146/233/241/, ID=17597
utworzony: 2010-09-10 14:30:07

14 października 2009 r. odbyło się kolejne spotkanie Grupy Roboczej ds. Realizacji Działania V.2. Na spotkaniu przedstawiono proces wyboru wykonawcy studium wykonalności trasy, zaprezentowano także dokument dot. standardów dla trasy rowerowej oraz poruszono problem oznakowania trasy.

112/146/233/241/, ID=17596
utworzony: 2009-03-31 12:19:11
Na początku spotkania przedstawiono ostateczny zakres przedmiotu zamówienia w ramach postępowania na „Studium Wykonalności projektu Trasy Rowerowej w Polsce Wschodniej” oraz zaktualizowanego harmonogramu przygotowania Działania V.2 PO RPW;
112/146/233/241/, ID=8611
utworzony: 2009-03-31 12:16:44
Na spotkaniu omówiono raport z ogólnopolskich konsultacji wraz z wnioskami oraz analizą przebiegu Trasy uwzględniającą zgłoszone kompleksowe rozwiązania alternatywne. Przedyskutowano również możliwości zmian w proponowanych przebiegach uwzględniające zgłoszone uwagi, a także uwarunkowania kosztowe.
112/146/233/241/, ID=8609
utworzony: 2008-10-09 14:43:31
13 sierpnia 2008 r. odbyło się kolejne spotkanie Grupy Roboczej ds. Realizacji Działania V.2. Podczas spotkania poruszono m.in. następujące kwestie:
112/146/233/241/, ID=5979
utworzony: 2008-10-09 14:42:52

1 lipca 2008 r. odbyło się kolejne spotkanie Grupy Roboczej ds. Realizacji Działania V.2. Podczas spotkania poruszono m.in. następujące kwestie:

112/146/233/241/, ID=5978
utworzony: 2008-10-09 14:42:20
28 maja 2008 r. odbyło się pierwsze formalne  spotkanie Grupy Roboczej ds. Realizacji Działania V.2.
Podczas spotkania poruszono m.in. następujące kwestie:
112/146/233/241/, ID=5977
utworzony: 2008-10-09 14:41:42
29 kwietnia2008 r. odbyło się pierwsze nieformalne  spotkanie Grupy Roboczej ds. Realizacji Działania V.2. Pracami Grupy Roboczej zaczyna kierować PARP. Podczas spotkania poruszono m.in. następujące kwestie:
112/146/233/241/, ID=5976
1 | 2  >  
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj
Grupa robocza ds. realizacji Działania V.2 PO RPW