PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Skład grupy roboczej ds. realizacji Działania V.2

W skład Grupy Roboczej wchodzą oddelegowani przedstawiciele  z instytucji zaangażowanych w proces przygotowania Działania. Przedstawicieli delegują niżej wymienione jednostki:
  1. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Instytucja Zarządzająca PO RPW zwana dalej IZ),
  2. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (Instytucja Pośrednicząca PO RPW zwana dalej IP),
  3. Ministerstwo Sportu i Turystyki,
  4. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
  5. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego,
  6. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego,
  7. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,
  8. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.
Ponadto w posiedzeniach Grupy mogą brać udział zaproszeni eksperci, m.in. z PTTK, GDLP (Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych).

 

stopka PORPW

112/146/233/, ID=5974
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2008-10-09 14:38:43
Aktualizowany: 2010-08-05 11:45:12
Ilość odsłon: 10069
drukuj
Grupa robocza ds. realizacji Działania V.2 PO RPW