PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Grupa Robocza ds. realizacji Działania V.2

28 maja 2008 r. oficjalnie rozpoczęła prace Grupa Robocza ds. realizacji Działania V.2. Celem podstawowym Grupy Roboczej jest koordynacja i planowanie prac w ramach Działania V.2 oraz  wymiana informacji i opinii na temat procesu realizacji Działania. W skład grupy weszli przedstawiciele Beneficjentów (Urzędy Marszałkowskie), Instytucji Zarządzającej (MRR), Instytucji Pośredniczącej (PARP), Ministerstwa Sportu i Turystyki. W pracach uczestniczą też zaproszeni eksperci.


Do zadań Grupy należy m.in.:

  • bieżące konsultacje przebiegu tras rowerowych w Województwach oraz uzgodnienia położenia punktów stykowych z sąsiednimi Województwami,
  • wypracowanie jednolitych standardów technicznych dla tras rowerowych,
  • udział w procesie opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko i studium wykonalności dla przebiegu tras rowerowych.
  • wymiana informacji oraz dyskusja na temat systemu wdrażania działania,
  • opiniowanie dokumentów stanowiących podstawę realizacji działania,
  • wymiana informacji na temat działalności Regionalnych Grup Roboczych.

Grupa Robocza obraduje, ilekroć jest taka potrzeba, optymalnie raz w miesiącu. Relacje z poszczególnych posiedzeń znaleźć można w zakładce Spotkania Grupy .

 

stopka PORPW

112/146/233/, ID=5973
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2008-10-09 14:37:23
Aktualizowany: 2010-08-05 11:45:11
Ilość odsłon: 9527
drukuj
Grupa robocza ds. realizacji Działania V.2 PO RPW