PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Kontakt - oś priorytetowa III

Kontakt - oś priorytetowa III

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej

 

Departament Projektów Infrastrukturalnych
(DPI)
Dyrektor: Maciej Berliński
Zastępca Dyrektora: Zbigniew Wybacz
Osoba Stanowisko Zakres telefon
Katarzyna Pytel
Młodszy Specjalista
Sekretariat DPI 432-80-46
Faks
432-85-14
432-84-03
Sekcja Projektów Komunikacyjnych i Kubaturowych
Priorytet III Wojewódzkie ośrodki wzrostu
Działanie III.1. Systemy miejskiego transportu zbiorowego kontakt: pin31@parp.gov.pl
Działanie III.2. Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej kontakt: pin32@parp.gov.pl
Osoba Stanowisko Zakres telefon
Monika Łyk Kierownik Sekcji 432-89-41
Barbara Szmidt Starszy Specjalista Projekty z priorytetu III 432-71-49
Bogumił Szota Starszy Specjalista 432-86-46
Anna Radzimowska Starszy
Konrad Kozioł Starszy Specjalista

stopka PORPW

112/146/, ID=5827
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.pl



Formularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2008-10-03 12:58:48
Aktualizowany: 2016-09-27 15:07:31
Ilość odsłon: 21703
drukuj