PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Spotkania grupy


Ilość pozycji:  3
utworzony: 2009-03-31 12:14:12
Na spotkaniu przedstawiciele POT oraz Instytutu Turystyki zaprezentowali zmodyfikowaną i  uzupełnioną wersję „Studium uwarunkowań atrakcyjności turystycznej Polski Wschodniej”  oraz odnieśli się do uwag przesłanych przed spotkaniem przez członków Grupy Roboczej.  Następnie odbyła się dyskusja nad zatwierdzeniem ostatecznej wersji opracowania.
112/146/233/240/, ID=8608
utworzony: 2009-03-31 10:58:12

Podczas spotkania zaprezentowano przebieg prac nad dokumentem „Studium uwarunkowań atrakcyjności turystycznej Polski Wschodniej”, a autorzy opracowania odnieśli się  do uwag i sugestii zgłoszonych przez członków Grupy Roboczej.  Po prezentacji odbyła się dyskusja na temat ostatecznego kształtu „Studium uwarunkowań”.

112/146/233/240/, ID=8604
utworzony: 2008-08-29 12:19:42
6 sierpnia 2008 r. odbyło się inauguracyjne spotkanie Grupy Roboczej ds. Realizacji Działania V.1. Na spotkaniu omawiano między innymi cel powołania Grupy Roboczej, system współpracy oraz propozycję Regulaminu Organizacyjnego.
112/146/233/240/, ID=5128
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj
Grupa robocza ds. realizacji Działania V.1 PO RPW