PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Skład grupy roboczej ds. realizacji Działania V.1


Grupa Robocza składa się z 11 członków delegowanych z instytucji zaangażowanych w proces przygotowania Działania. Po jednym przedstawicielu delegują niżej wymienione jednostki:

 1. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Instytucja Zarządzająca PO RPW zwana dalej IZ),
 2. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (Instytucja Pośrednicząca PO RPW zwana dalej IP),
 3. Polska Organizacja Turystyki (Beneficjent),
 4. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
 5. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego,
 6. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego,
 7. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,
 8. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,
 9. Ministerstwo Sportu i Turystyki,
 10. Ministerstwo Gospodarki,
 11. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

 

stopka PORPW

112/146/233/, ID=5127
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2008-08-29 12:16:28
Aktualizowany: 2010-08-05 11:45:10
Ilość odsłon: 7512
drukuj
Grupa robocza ds. realizacji Działania V.1 PO RPW