PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Grupa Robocza ds. realizacji Działania V.1

 

6 sierpnia 2008 r. rozpoczęła prace Grupa Robocza ds. realizacji Działania V.1.Celem podstawowym Grupy Roboczej jest wymiana informacji i opinii na temat procesu realizacji Działania V.1 PO RPW oraz koordynacja jego komplementarności z realizowanymi równolegle innymi Działaniami (1.4 PO RPW) i Programami (PO Innowacyjna Gospodarka, Regionalne Programy Operacyjne). W skład grupy weszli przedstawiciele Beneficjenta (POT), Instytucji Zarządzającej (MRR), Instytucji Pośredniczącej (PARP), Regionów oraz instytucji związanych z realizacją innych Działań lub Programów.
Do zadań Grupy należy m.in.:
  • konsultowanie i opiniowanie założeń wobec przygotowania Studium uwarunkowań atrakcyjności turystycznej Polski Wschodniej;
  • konsultowanie koncepcji realizacji kampanii promocyjnej;
  • koordynacja komplementarności Działania V.1 z realizowanymi równolegle innymi Działaniami (1.4 PO RPW) i Programami (PO IG, RPO);
  • opiniowanie okresowych sprawozdań Beneficjenta z realizacji Projektu.
Grupa obraduje doraźnie, ilekroć jest  taka potrzeba. Relacje z poszczególnych posiedzeń znaleźć można w zakładce „Spotkania Grupy”.

stopka PORPW

112/146/233/, ID=5126
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2008-08-29 12:14:30
Aktualizowany: 2010-08-05 11:45:09
Ilość odsłon: 8009
drukuj
Grupa robocza ds. realizacji Działania V.1 PO RPW