PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Oś priorytetowa V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne

W ramach osi priorytetowej V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne będą realizowane dwa działania:

 

Główny cel osi priorytetowej:
Zwiększenie roli zrównoważonej turystyki w gospodarczym rozwoju makroregionu

Przewidywane efekty realizacji osi priorytetowej:

  • opracowanie wspólnej oferty turystycznej dla Polski Wschodniej, obejmującej promocję zrównoważonych form turystyki, w tym takich form, które zmniejszają potrzebę korzystania z indywidualnej motoryzacji.
  • wzrost zainteresowania turystyką rowerową uprawianą na terenie Polski Wschodniej.
W ramach osi priorytetowej realizowany będzie także kompleksowy projekt mający na celu stworzenie podstawowej infrastruktury związanej z obsługą ruchu rowerowego. Projekt obejmujący swym zasięgiem 5 województw Polski Wschodniej, składać się będzie z dwóch komponentów:
  • budowa i oznakowanie ścieżek rowerowych o utwardzonej nawierzchni (głównie na terenie miast), które umożliwią bezpieczne i sprawne przemieszczanie się po mieście oraz połączą miejsca kluczowe z punktu widzenia ruchu rowerowego (dworce kolejowe, autobusowe, parkingi, atrakcje turystyczne), a także bezkolizyjnie wyprowadzą ruch rowerowy poza obszar miejski;
  • wytyczanie i oznakowanie tras rowerowych na terenie pozamiejskim gdzie, z uwagi na środowisko naturalne, nie jest wskazane położenie nawierzchni bitumicznej lub betonowej.
Dodatkowo finansowane będą działania polegające na budowie i montażu podstawowej infrastruktury towarzyszącej tj. stojaków na rowery, wiat postojowych, przechowalni, wiat widokowych itp. oraz innych urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa ruchu rowerowego w miastach i ochronie środowiska naturalnego przed wzmożonym ruchem turystycznym.
Główni beneficjenci w ramach osi priorytetowej:
  • jednostki samorządu terytorialnego oraz związki i stowarzyszenia z ich udziałem,
  • organizacje pozarządowe,
  • instytucje i organizacje ważne dla regionów z punktu widzenia rozwoju turystyki,
  • organy administracji rządowej.
 

stopka PORPW 
112/146/, ID=1713
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2007-11-19 10:12:24
Aktualizowany: 2010-08-05 09:33:06
Ilość odsłon: 42225
drukuj