PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Informacja w zakresie opracowania i złożenia do PARP koncepcji wykorzystania infrastruktury badawczej do prowadzenia pomocniczej działalności gospodarczej w ramach umów o dofinansowanie projektów w Działaniach I.1 i I.3 PO RPW

Instytucja Pośrednicząca PO RPW uprzejmie informuję, że Beneficjenci, którzy dotychczas nie zgłaszali zamiaru prowadzenia działalności gospodarczej mogą nadal składać zaktualizowane wnioski o dofinansowanie projektów ww. zakresie. Pamiętać przy tym należy, że powyższy zamiar powinien być zgłoszony do PARP jak najszybciej, a zaktualizowana dokumentacja przesłana do IP PO RPW winna zawierać także indywidualną opinię organu właściwego w sferze prawa podatkowego w zakresie możliwości odzyskania VAT w projekcie.

Wszelkie dokumenty dotyczące prowadzenia pomocniczej działalności gospodarczej będą zamieszczane na stronie internetowej PARP po uzyskaniu ich akceptacji przez Instytucję Zarządzającą PO RPW.

Komunikat z dnia 19 stycznia 2017 r. pobierz plik (325kB)

Pismo z dnia 27 czerwca 2016 r. pobierz plik (2 155kB)

Pismo z dnia 27 maja 2016 r. pobierz plik (3 344kB)

Pismo z dnia 9 czerwca 2016 r. pobierz plik (811kB)

Rozporządzenie działanie I.1 pobierz plik (692kB)

Rozporządzenie działanie I.3 pobierz plik (701kB)

Odpowiedzi na pytania Beneficjentów pobierz plik (5 817kB)

112/146/229/810/, ID=49036
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2016-07-12 14:16:06
Aktualizowany: 2017-01-24 16:24:20
Ilość odsłon: 3762
drukuj