PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Kontakt - oś priorytetowa V

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej  

 

Departament Projektów Infrastrukturalnych
(DPI)
Dyrektor: Maciej Berliński
Zastępca Dyrektora: Zbigniew Wybacz
Osoba Stanowisko Zakres telefon
Katarzyna Pytel
Młodszy Specjalista Sekretariat DPI 432-80-46
Faks
432-85-14
432-84-03
Sekcja Rozwoju Potencjału Turystycznego
Priorytet V Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne
Działanie V.1. Promowanie zrównoważonego rozwoju turystyki  
Działanie V.2. Trasy rowerowe kontakt: trasy.rowerowe@parp.gov.pl
Osoba Stanowisko Zakres telefon
Krzysztof Banach Kierownik Sekcji 432-80-47
Monika Feldman Młodszy Specjalista Działanie V.2. Trasy rowerowe 432-81-38
Małgorzata Hoffman Młodszy Specjalista Działanie V.2. Trasy rowerowe 432-89-77
Aleksandra Malińska Młodszy Specjalista Działanie V.2. Trasy rowerowe 432-71-18

stopka PORPW

112/146/233/, ID=41356
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2014-06-25 10:26:23
Aktualizowany: 2014-06-25 10:38:28
Ilość odsłon: 7644
drukuj
Grupa robocza ds. realizacji Działania V.2 PO RPW