PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
drukuj

Rozeznanie rynku


Ilość pozycji:  69
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  >  

utworzony: 2015-08-18 12:06:45

W ramach procedury rozeznania rynku Departament Rozwoju Kapitału Ludzkiego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty zawierającej oszacowanie kosztu usługi organizacji i obsługi Kapituły Konkursu i Gali finałowej konkursu  „Pracodawca Jutra”.

164/166/748/, ID=48508
utworzony: 2015-08-14 11:22:13

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu „Promocja szkoleń i popularyzacja idei podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez całe życie”, finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 2.1.3, zakłada rozbudowę funkcjonującego obecnie portalu www.inwestycjawkadry.pl, którego celem było m.in. bezpłatne udostępnienie tzw. internetowej bazy ofert szkoleniowych zawierającej kompleksową ofertę szkoleń i studiów podyplomowych finansowanych ze środków UE oraz oferowanych na zasadach komercyjnych. Nowe podejście do finansowania rozwoju przedsiębiorstw i ich pracowników w okresie programowania 2014-2020 będzie polegać na zmianie perspektywy udzielanego wsparcia – centralnym podmiotem podejmowanych działań edukacyjnych będzie odbiorca wsparcia i jego potrzeby. W celu realizacji powyższego założenia portal www.inwestycjawkadry.pl  został zmodernizowany i rozbudowany o nowe usługi tworząc Rejestr Usług Rozwojowych.

164/166/748/, ID=48490
utworzony: 2015-07-28 09:26:22

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczość zamierza udzielić zamówienia na usługę polegającą na wyprodukowaniu tabliczek informacyjnych wg przedstawionej poniżej specyfikacji.

164/166/748/, ID=48416
utworzony: 2015-07-23 15:28:15

W ramach procedury rozeznania rynku Departament Rozwoju Kapitału Ludzkiego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty, której przedmiotem badania jest: Przegląd przedsiębiorstw na rynku ppp w Polsce jest przeprowadzenie analizy struktury przedsiębiorstw, które angażują się w projekty partnerstwa publiczno-prywatnego, realizowane lub planowane w oparciu o Ustawę z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz Ustawę z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

164/166/748/, ID=48393
utworzony: 2015-07-15 10:23:02

W ramach procedury rozeznania rynku, Departament Rozwoju Kapitału Ludzkiego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia szacunku kosztu realizacji usługi związanej z opracowaniem modelu analizy sektorów oraz modelu oceny (ewaluacji) efektów działań Rad Sektorowych w ramach Działania PO WER 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych).

164/166/748/, ID=48332
utworzony: 2015-07-15 09:16:05

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, zamierza udzielić zamówienia na usługę polegającą na przygotowaniu do druku, druku i dostarczeniu 350 tys. sztuk ulotek do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa lub do magazynów DB Schenker, obsługującego Wystawę Światową Expo 2015 w Mediolanie we Włoszech, Via Montello 20, Baranzate (Mediolan), Republika Włoska lub - Cargo 5 (Service Screening Area),  Viale delle Ferrovie, RHO (Mediolan), Republika Włoska. Aby zrealizować to zamówienie musimy dokonać wstępnego szacowania jego wartości. Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o podanie szacunkowych kosztów zamówienia podziale na poszczególne zadania i warianty.

164/166/748/, ID=48329
utworzony: 2015-07-14 16:09:19

W ramach procedury rozeznania rynku Departament Komunikacji Zewnętrznej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do przesłania wyceny zamówienia na organizację i obsługę konferencji, w tym zapewnienie obsługi PR, która odbędzie się w październiku, podczas Tygodnia ICT na EXPO 2015 w Mediolanie.

Liczba uczestników konferencji: 40 osób +/- 10 osób. Uczestnikami konferencji będą przedstawiciele włoskiej administracji publicznej, instytucji otoczenia biznesu, przedstawiciele funduszy venture capital (VC), aniołowie biznesu, inwestorzy kapitałowi;

164/166/748/, ID=48327
utworzony: 2015-07-14 09:25:06

W związku z przygotowaniem postępowania dotyczącego aktualizacji Systemu Identyfikacji Wizualnej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,  zwracamy się z prośbą o przesłanie oszacowania kosztów realizacji zamówienia.

Zakres zadań Wykonawcy znajduje się w załączniku poniżej.

Prosimy o nadsyłanie wypełnionych formularzy szacowania do dnia 17 lipca 2015 r. na adres karolina_skornicka@parp.gov.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt na podany adres e-mail.

164/166/748/, ID=48320
utworzony: 2015-07-10 16:22:54

W ramach procedury rozeznania rynku Departament Rozwoju Kapitału Ludzkiego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty na organizację i obsługę konferencji, która  odbędzie się w grudniu, w Warszawie. Liczba uczestników konferencji: 150 osób +/- 30. Uczestnikami konferencji będą przedstawiciele ministerstw, instytucji otoczenia biznesu, władz samorządowych oraz przedsiębiorców.

164/166/748/, ID=48297
utworzony: 2015-07-06 11:06:23

W celu przeprowadzenia oszacowania wartości przyszłego zamówienia, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny na organizację spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów w ramach Programów Operacyjnych: Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia oraz Wiedza, Edukacja i Rozwój.

164/166/748/, ID=48254
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  >  
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj
.