PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania


Ilość pozycji:  3
utworzony: 2014-06-27 14:49:00

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę wniosków rekomendowanych do udzielenia wsparcia zmodyfikowaną w wyniku zakończenia procesu weryfikacji środków odwoławczych wniesionych od wyników oceny wniosków o dofinansowanie oraz w wyniku weryfikacji w zakresie nakładania się miejscowości, w których zgłoszono zamiar realizacji projektów z obszarem realizacji innych projektów, dla których zawarto umowy o dofinansowanie w ramach perspektywy finansowej 2007-2013.

112/146/230/669/761/, ID=41408
utworzony: 2014-05-02 14:06:08

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania po pozytywnym rozpatrzeniu protestów w ramach działania II.1 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

112/146/230/669/761/, ID=39779
utworzony: 2013-12-19 14:30:18

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach działania II.1 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

112/146/230/669/761/, ID=37426
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj