PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
drukuj

Zakończone


Ilość pozycji:  99
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  >  

utworzony: 2014-04-08 09:51:20

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej 14 000 euro.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na przygotowaniu i wdrożeniu aplikacji „Interaktywna Mapa Usług dla Biznesu”.

Dostarczana aplikacja będzie wykorzystywana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości na potrzeby portalu Enterprise Europe Network (www.een.org.pl).

164/166/677/679/, ID=39353
utworzony: 2013-12-31 12:37:01

Przedmiotem zamówienia jest obsługa techniczna seminarium oraz spotkania grupy roboczej w dniach 4-5 marca 2014 roku, w Krakowie wraz z uroczystą kolacją w Kopalni Soli Wieliczka, obejmująca m.in.: wstępną rezerwację pokoi dla uczestników spotkania roboczego TAFTIE w wyznaczonym przez Zamawiającego hotelu, wynajem sal na seminarium oraz spotkanie robocze TAFTIE wraz z obsługą i zapewnieniem cateringu, zapewnienie obsługi technicznej spotkań, zakontraktowanie prelegentów seminarium oraz organizacja kolacji wraz z trasportem.

Termin składania ofert mija 10 stycznia 2013 roku o godzinie 15.30.

164/166/677/679/, ID=37643
utworzony: 2013-12-02 14:20:39

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej 14 000 euro.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i wdrożenie wizualizacji graficznej portalu pi.gov.pl zgodnie z wytycznymi ujętymi w Księdze Identyfikacji Wizualnej Kompleksowego Systemu Internetowego PARP.

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: 4 grudnia 2013 r. do godz. 15:30.

164/166/677/679/, ID=37009
utworzony: 2013-11-29 11:46:43

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej 14 000 euro.

Przedmiotem zamówienia jest "Organizacja cyklicznych spotkań konsultacyjnych z e-przedsiębiorcami, ekspertami oraz Instytucjami Otoczenia Biznesu w zakresie działań projektowych, w tym opiniujących produkty projektu.”

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: 10 grudnia 2013 r. do godz. 12:00.

164/166/677/679/, ID=36947
utworzony: 2013-11-28 15:29:26

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej 14 000 euro.

Przedmiotem zamówienia jest "Zakup sprzętu elektronicznego oraz licencji na oprogramowanie" zgodnie z załaczoną dokumentacją.

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: 3 grudnia 2013 r. do godz. 15:00.

164/166/677/679/, ID=36939
utworzony: 2013-11-13 10:26:17

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej 14 000 euro.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i wdrożenie wizualizacji graficznej portalu een.org.pl oraz uaktualnienie elementów wizualizacji graficznej portalu web.gov.pl zgodnie z wytycznymi ujętymi w Księdze Identyfikacji Wizualnej Kompleksowego Systemu Internetowego PARP.

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: 18 listopada 2013 r. do godz. 15:00.

164/166/677/679/, ID=36640
utworzony: 2013-11-13 10:17:09

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej 14 000 euro.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i wdrożenie wizualizacji graficznej portalu pi.gov.pl zgodnie z wytycznymi ujętymi w Księdze Identyfikacji Wizualnej Kompleksowego Systemu Internetowego PARP.

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: 18 listopada 2013 r. do godz. 15:00.

164/166/677/679/, ID=36639
utworzony: 2013-11-12 15:49:37

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej 14 000 euro.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie przez Wykonawcę wytycznych i minimalnych standardów w zakresie komunikacji internetowej, które stanowić będą element Strategii obecności PARP w Internecie. Opracowanie wytycznych odbędzie się na warsztatach z udziałem koordynatorów projektów systemowych, opiekunów i administratorów najważniejszych portali internetowych PARP oraz pracowników Sekcji Informacji Departamentu Komunikacji Zewnętrznej.

Uprzejmie informujemy, że termin nadsyłania ofert został przedłużony do poniedziałku 18 listopada 2013 r. do godz. 11:00.

Jednocześnie informujemy, że złożone do tej chwili oferty mogą być wycofane i złożone ponownie.

 

164/166/677/679/, ID=36626
utworzony: 2013-11-07 11:37:36

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej 14 000 euro.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dodruku plansz wystawy pt.: „Przedsiębiorczość po Polsku”, oprawy i montażu plansz w siedzibie Agencji. Usługa będąca przedmiotem planowanego zamówienia obejmie dodruk 12 plansz, oprawę i montaż łącznie 24 plansz.

164/166/677/679/, ID=36559
utworzony: 2013-11-07 11:26:04

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej 14 000 euro.

Przedmiotem zamówienia jest obsługa techniczna IV edycji Konkursu Słowa dla Innowacji obejmująca: przygotowanie i dostarczenie cateringu do miejsca, w którym odbędzie się posiedzenie Kapituły Konkursu (siedziba Zamawiającego), zapewnienie obsługi kelnerskiej spotkania, zakontraktowanie członków Kapituły Konkursu (zawarcie umów i wypłata wynagrodzenia za ocenę wniosków konkursowych, obsługa formalno-prawna), zapewnienie nagród i wyróżnień dla laureatów konkursu, w tym rozliczenie podatkowe oraz przygotowanie dyplomów wraz z akcesoriami dla laureatów.

164/166/677/679/, ID=36558
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  >  
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj
.