PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
drukuj

Zakończone


Ilość pozycji:  99
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  >  

utworzony: 2014-08-01 11:01:14

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej 30 000 euro

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegającą na przygotowaniu podręcznika dobrych praktyk w zakresie pomiaru i wyceny kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie. Podręcznik jest skierowany do przedsiębiorców, kadry zarządzającej firm, HRowców i księgowych, a jego celem jest przedstawienie w ciekawej i przystępnej formie przykładów narzędzi i metod pomiaru wartości kapitału ludzkiego, oraz korzyści z prowadzenia takiego pomiaru na przykładach firm polskich i europejskich. Celem podręcznika jest także upowszechnienie pomiaru wartości kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach jako sposobu na bardziej świadome zarządzanie, a także podniesienie świadomości kadry zarządzającej firm, księgowych, pracowników HR, w zakresie korzyści wynikających z prowadzenia pomiaru wartości kapitału ludzkiego w firmie

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: 8 września 2014 r. do godz. 10:30

164/166/677/679/, ID=42012
utworzony: 2014-07-30 15:50:39

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej 30 000 euro

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegającą na aktualizacji i opracowaniu czwartego wydania e-booka pn.  „Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą”. Poradnik jest skierowany do przedsiębiorców, którzy planują rozpoczęcie działalności gospodarczej lub są na początkowym jej etapie. Jego celem jest przekazanie przedsiębiorcom w przyjaznej i przystępnej formie niezbędnych informacji oraz pomocy w zakresie rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: 6 sierpnia 2014 r. do godz. 16:00.

164/166/677/679/, ID=41976
utworzony: 2014-07-15 08:24:01

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej kwoty 30 000 euro

Przedmiotem zamówienia jest wsparcie Zamawiającego w zakresie przeprowadzenia V edycji Konkursu Słowa dla Innowacji oraz IV edycji Konkursu Akademicki Mistrz Innowacyjności.

Termin składania ofert - 24 lipca 2014 r. o godz. 12.00.

164/166/677/679/, ID=41667
utworzony: 2014-06-23 12:57:41

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej kwoty 30 000 euro

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyzy projektu informatycznego zrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: 1 lipca 2014 r. do godz. 14:00.

164/166/677/679/, ID=41315
utworzony: 2014-06-09 09:42:40

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu systemu wyboru Krajowych Klastrów Kluczowych.

Szacunkowa wartość zamówienia: poniżej 30 000 euro  (zamówienie nieobjęte procedurą zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

Termin nadesłania ofert: 17 czerwca 2014 r. do godziny 11:00

164/166/677/679/, ID=41005
utworzony: 2014-06-06 14:44:30

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu oceny zasadniczej projektów zgłoszonych do XVII edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości.

Szacunkowa wartość zamówienia: poniżej 30 000 euro  (zamówienie nieobjęte procedurą zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

Termin nadesłania oferty: 13 czerwca 2014 r. do godziny 12.00

164/166/677/679/, ID=40995
utworzony: 2014-05-23 11:07:16

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu oceny zasadniczej projektów zgłoszonych do XVII edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości.

164/166/677/679/, ID=40599
utworzony: 2014-05-13 15:44:09

Przedmiotem zamówienia jest obsługa techniczna spotkania Zarządu Stowarzyszenia TAFTIE oraz organizację uroczystej kolacji w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, obejmująca m.in.: obsługę techniczną spotkania Zarządu Stowarzyszenia TAFTIE, które jest zaplanowane 11 czerwca 2014 roku, zapewnienie cateringu oraz nagłośnienia, wynajem niezbędnej powierzchni na organizację uroczystej kolacji w Pałacu w Wilanowie, zapewnienie usługi restauracyjnej oraz transportu dla uczestników Kolacji (kolacja w dniu 10 czerwca 2014 r.).

Szacunkowa wartość zamówienia: poniżej 30 000 euro  (zamówienie nieobjęte procedurą zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

Termin nadesłania oferty: 16 maja 2014 r. do godziny 16:30

164/166/677/679/, ID=40295
utworzony: 2014-05-08 16:12:56

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu dwóch sztuk statuetek i czterech sztuk etui na statuetki dla laureatów Konkursu Polski Produkt Przyszłości.

Szacunkowa wartość zamówienia: poniżej 30 000 euro  (zamówienie nieobjęte procedurą zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

Termin nadesłania oferty: 21 maja 2014 r. do godziny 12.00

164/166/677/679/, ID=40185
utworzony: 2014-04-30 10:04:16

Przedmiotem zamówienia jest obsługa techniczna dorocznej konferencji TAFTIE „Growth financing - challenges in funding innovation for growth”, która ma odbyć się w dniu 10 czerwca 2014 r. w  Warszawie.

Szacunkowa wartość zamówienia: poniżej 30 000 euro  (zamówienie nieobjęte procedurą zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

Termin nadesłania oferty: 6 maja 2014 r. do godziny 10.30

164/166/677/679/, ID=39762
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  >  
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj
.