PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
drukuj

Zakończone


Ilość pozycji:  99
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  >  

utworzony: 2014-09-29 10:31:43

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pragnie zaprosić Państwa do udziału w postępowaniu (procedura wieloetapowa) o szacunkowej wartość zamówienia poniżej 30 000 euro (zamówienie nieobjęte procedurą zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.)), którego przedmiotem jest „Opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej w ramach Polityki Nowej Szansy”.

164/166/677/679/, ID=43082
utworzony: 2014-09-25 09:03:06

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej 30 000 euro.

Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji pięciu warsztatów dla przedstawicieli potencjalnych animatorów platform startowych (parków i  inkubatorów technologicznych), a także przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Wszystkie warsztaty odbędą się w listopadzie 2014 roku w miastach wojewódzkich Polski Wschodniej (Kielce, Rzeszów, Lublin, Białystok, Olsztyn). Planowana liczba uczestników każdego warsztatu to ok. 40 osób. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zapytania.

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: 7 października 2014 r. do godz. 12:00.

164/166/677/679/, ID=43027
utworzony: 2014-09-15 15:17:36

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na usługę polegającą na zabudowie i obsłudze stoiska PARP oraz spotkania informacyjnego, a także wykonania materiałów reklamowych na potrzeby udziału w II Międzynarodowych Targach INNO – TECH EXPO.

 

164/166/677/679/, ID=42757
utworzony: 2014-09-15 11:31:24

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na usługę polegającą na przygotowaniu materiałów informacyjnych w postaci cyklu e-poradników.

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: 22 września 2014 r. do godz. 12:00.

164/166/677/679/, ID=42751
utworzony: 2014-09-12 10:38:43

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na przygotowanie propozycji sposobu monitorowania potrzeb klientów oraz metodologii badania poziomu ich satysfakcji z usług parków technologicznych i inkubatorów technologicznych.

164/166/677/679/, ID=42722
utworzony: 2014-09-01 16:00:57

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pragnie zaprosić Państwa do udziału w postępowaniu (procedura wieloetapowa) o szacunkowej wartość zamówienia poniżej 30 000 euro (zamówienie nieobjęte procedurą zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.)), którego przedmiotem jest „Opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej w ramach Polityki Nowej Szansy”.

164/166/677/679/, ID=42465
utworzony: 2014-08-29 14:53:13

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pragnie zaprosić Państwa do realizacji zamówienia związanego ze stworzeniem aplikacji działającej na urządzeniach mobilnych typu smartfon oraz tablet, na platformach Android oraz iOS, która ma umożliwić korzystanie z zasobów Biblioteki Portalu Innowacji użytkownikom serwisu.

164/166/677/679/, ID=42442
utworzony: 2014-08-22 10:59:24

Materiały edukacyjne zostaną zamieszczone na stronie internetowej e-PUNKTU (www.e-punkt.gov.pl).

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej 30 000 euro

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie e-booka i artykułów edukacyjnych, dotyczących zagadnień obrotu elektronicznego i Internetu.

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: 26 sierpnia 2014 r. do godz. 10:00.

164/166/677/679/, ID=42322
utworzony: 2014-08-08 15:36:44

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej 30 000 euro

Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie zmian w wyszukiwarce Funduszy Pożyczkowych działającej w Systemie Informatycznym Krajowego Systemu Usług

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: 18 sierpnia 2014 r. do godz. 10:00.

 

164/166/677/679/, ID=42214
utworzony: 2014-08-01 11:18:51

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej 30 000 euro

Przedmiotem zamówienia jest obsługa techniczna seminarium oraz spotkania grupy roboczej w dniach 10-11 września 2014 roku, w Gdyni oraz w Gdańsku, obejmująca m.in.: wynajem sal na potrzeby organizacji seminarium oraz spotkania roboczego TAFTIE wraz z obsługą techniczną i zapewnieniem cateringu, organizację kolacji (w dniu 10 września 2014 r.), transport dla uczestników.

Termin składania ofert mija 7 sierpnia 2014 r. o godzinie 10.00.

164/166/677/679/, ID=42015
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  >  
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj
.