PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
drukuj

Zakończone


Ilość pozycji:  99
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  >  

utworzony: 2014-12-01 15:21:27

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej kwoty 30 000 euro

Przedmiotem zamówienia jest:

  1. przygotowanie projektu definicji certyfikatu/akredytacji/standardu dotyczącego wiarygodności świadczenia usług rozwojowych wraz z kryteriami oceny zgodności oraz udział w spotkaniu, na którym dyskutowany będzie ostateczny kształt definicji certyfikatu/akredytacji/standardu dotyczącego wiarygodności świadczenia przez Podmiot usług rozwojowych wraz z kryteriami oceny zgodności.
  2. przygotowanie opinii eksperckich na temat istniejących już na rynku certyfikatów/akredytacji/standardów dotyczących wiarygodności świadczenia usług rozwojowych .

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: 8 grudnia 2014 r. do godz. 12:00.

164/166/677/679/, ID=44238
utworzony: 2014-11-21 15:08:55

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej kwoty 30 000 euro.

Przedmiotem Zamówienia jest przygotowanie materiałów prasowych. Opracowane materiały prasowe posłużą do upowszechniania: idei i rezultatów projektu Instrument Szybkiego Reagowania, wyników badań prowadzonych w ramach projektu ISR, idei przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą, rezultatów usługi szkoleniowo – doradczej w ramach projektu „ISR”.

Nieprzekraczalny termin złożenia oferty - 28 listopada 2014 r. o godz. 15.00.

164/166/677/679/, ID=44126
utworzony: 2014-11-13 15:48:29

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej kwoty 30 000 euro.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza zapytanie ofertowe na przygotowanie propozycji standardów zarządzania IOB w Polsce. Celem niniejszego zamówienia jest wzmocnienie IOB działających w Polsce poprzez opracowanie propozycji standardów dobrego zarządzania dla grupy ośrodków innowacji.

Nieprzekraczalny termin złożenia oferty: 20 listopada 2014 r. do godz. 12.00.

164/166/677/679/, ID=43981
utworzony: 2014-11-05 14:13:30

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej kwoty 30 000 euro.

Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji panelu edukacyjnego nt. światowych rozwiązań na rzecz wsparcia  miejskich i regionalnych ekosystemów startupowych wraz z przygotowaniem materiałów promocyjnych.

Termin składania ofert - 14 listopada 2014 r. o godz. 12.00.

164/166/677/679/, ID=43877
utworzony: 2014-10-31 08:42:53

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pragnie zaprosić Państwa do realizacji zamówienia związanego z przygotowaniem autorskich omówień publikacji z obszaru innowacyjności i przedsiębiorczości wydanych w j. angielskim.

Termin składania ofert upływa 7 listopada 2014 r. o godz. 9:30.

164/166/677/679/, ID=43796
utworzony: 2014-10-30 16:00:05

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej kwoty 30 000 euro.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie minimum 10 artykułów tematycznych, dotyczących zagadnień z obszaru innowacji oraz działań proinnowacyjnych podejmowanych w Polsce i na świecie. Opracowane materiały zostaną udostępnione na stronach internetowych Zamawiającego.

Termin składania ofert - 7 listopada 2014 r. o godz. 10.00.

164/166/677/679/, ID=43790
utworzony: 2014-10-27 15:23:30

Przedmiotem zamówienia jest obsługa spotkania Policy Forum oraz zarządu Stowarzyszenia TAFTIE w dniach 25-26 listopada 2014 r., w Brukseli, obejmująca m.in.: zapewnienie sali wraz z wyposażeniem, obsługą techniczną i zapewnieniem cateringu, organizacja kolacji (w dniu 25 listopada 2014 r.), zapewnienie transportu i upominków dla uczestników spotkania TAFTIE.

Termin składania ofert mija 3 listopada 2014 r. o godzinie 16.30.

164/166/677/679/, ID=43640
utworzony: 2014-10-20 11:25:28

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej 30 000 euro

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu podręcznika dobrych praktyk w zakresie pomiaru i wyceny kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie.

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: 27 października 2014 r. do godz. 10:30

164/166/677/679/, ID=43465
utworzony: 2014-10-15 11:40:14

Przedmiotem zamówienia jest obsługa spotkania Policy Forum oraz zarządu Stowarzyszenia TAFTIE w dniach 25-26 listopada 2014 r., w Brukseli, obejmująca m.in.: zapewnienie sali wraz z wyposażeniem, obsługą techniczną i zapewnieniem cateringu, organizacja kolacji (w dniu 25 listopada 2014 r.), zapewnienie transportu i upominków dla uczestników spotkania TAFTIE.

Termin składania ofert mija 23 października 2014 r. o godzinie 16.30.

164/166/677/679/, ID=43307
utworzony: 2014-10-13 09:57:26

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej 30 000 euro.

Celem zamówienia jest wsparcie procesu profesjonalizacji ośrodków innowacji w Polsce poprzez zaproponowane jednolitego podejścia do badania potrzeb klientów. Realizacja zamówienia pozwoli także przygotować cykliczne badanie lokatorów parków i inkubatorów technologicznych w Polsce pod kątem ich satysfakcji z usług ośrodków poprzez opracowanie metodologii takiego badania.

Nieprzekraczalny termin złożenia oferty: 22 października 2014 r. do godz. 15.00.

164/166/677/679/, ID=43278
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  >  
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj
.