PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
drukuj

Zakończone


Ilość pozycji:  99
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  >  

utworzony: 2015-03-02 11:29:46

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej kwoty 30 000 euro.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów graficznych, skład, produkcja i dystrybucja materiałów promocyjnych PO IG oraz PO RPW z podziałem na pakiety: pakiet A - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, pakiet B - Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej.

Nieprzekraczalny termin złożenia oferty - 10 marca 2015 r. o godz. 12.00

164/166/677/679/, ID=46287
utworzony: 2015-02-25 11:10:11

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej kwoty 30 000 euro.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na dokonaniu weryfikacji i zatwierdzenia nie więcej niż 350 (słownie: trzysta pięćdziesiąt) wniosków o płatność pośrednią przygotowanych przez Beneficjentów na podstawie umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Działania 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach” oraz Poddziałanie 2.1.2 „Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności”.

Nieprzekraczalny termin złożenia oferty - 12.03.2015 r. do godziny 10:00.

164/166/677/679/, ID=46228
utworzony: 2015-02-24 16:04:16

logoexpo

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie całkowitej organizacji i prowadzenie sklepu z produktami polskimi w Pawilonie Polski na Wystawie Światowej EXPO 2015 r. w Republice Włoskiej w Mediolanie od dnia 1 maja do dnia 31 października 2015 r. oraz sklepu internetowego poprzez dedykowaną stronę internetową , jak również realizacja niektórych elementów promocji Polski na Wystawie EXPO 2015 w Mediolanie zgodnie z poniższym zakresem.

164/166/677/679/, ID=46202
utworzony: 2015-02-06 18:33:42

logoexpo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza projektantów mody do udziałów w Konkursie na: „Opracowanie koncepcji strojów dla pracowników Pawilonu Polski na Wystawie Światowej EXPO 2015 w Mediolanie”.

Celem Konkursu jest wyłonienie spośród Uczestników konkursu autora najlepszej koncepcji strojów dla pracowników Pawilonu Polskiego. Autor ma za zadanie wykonać projekty odzieżowe ośmiu wariantów strojów (cztery warianty strojów odzieżowych, w dwóch wersjach: damskiej i męskiej) oraz zaproponuje dodatki do stroju w każdym z wariantów (np. obuwie, nakrycia głowy, etc.) dla pracowników Pawilonu, tj.:

164/166/677/679/, ID=45913
utworzony: 2015-01-28 13:12:20

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej kwoty 30 000 euro.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie dwóch katalogów z profilami polskich firm i instytucji z branży rolno-spożywczej do wykorzystania podczas Wystawie Światowej EXPO 2015 w Mediolanie

Nieprzekraczalny termin złożenia oferty - 4 lutego 2015 r. o godz. 10.00

164/166/677/679/, ID=45768
utworzony: 2015-01-14 16:04:39

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

1)     merytorycznym i graficznym opracowaniu podręcznika dobrych praktyk;

2)     opracowaniu filmów przedstawiających dobre praktyki;

3)     merytorycznym i graficznym opracowaniu broszury stanowiącej skróconą wersję podręcznika;

4)     merytorycznym i graficznym przygotowaniu instrukcji dla doradców oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorców opisującej „Model diagnozy i wdrażania CSR w MMŚP” przygotowany w ramach projektu „Społeczna odpowiedzialność biznesu”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa wzór Umowy wraz z Zakresem Zadań Wykonawcy, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy.

Termin złożenia oferty - 30 stycznia 2015 r. o godz. 10:30

164/166/677/679/, ID=45438
utworzony: 2015-01-13 10:14:16

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej kwoty 30 000 euro.

Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji pięciu spotkań dla przedstawicieli potencjalnych animatorów platform startowych (parków i  inkubatorów technologicznych), a także przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz uczelni. Wszystkie warsztaty odbędą się w I kwartale 2015 roku w miastach wojewódzkich Polski Wschodniej (Białystok,  Olsztyn, Kielce, Lublin, Rzeszów - po 1 spotkaniu w każdym mieście).

Nieprzekraczalny termin złożenia oferty - 19 stycznia 2015 r. o godz. 12.00

164/166/677/679/, ID=45376
utworzony: 2015-01-02 16:51:51

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej kwoty 30 000 euro.

Przedmiotem zamówienia jest weryfikacja zgodności wykonywanych robót z projektem budowlanym w zakresie używanych materiałów przy budowie Pawilonu Polski na Wystawie Światowej EXPO 2015 w Mediolanie.

Nieprzekraczalny termin złożenia oferty - 5 stycznia 2015 r. o godz. 17.00

164/166/677/679/, ID=45243
utworzony: 2015-01-02 15:53:31

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej kwoty 30 000 euro.

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji PCSE (z włoskiego: THE PARTICIPANT “COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE”) – specjalisty odpowiedzialnego za stosowanie i monitorowanie postanowień planu bezpieczeństwa (“Piano di Sicurezza e Coordinamento” (PPSC) opracowanego przez Wykonawcę Generalnego Pawilonu Polski.  PCSE ponosić będzie całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo na budowie, jak również będzie ściśle współpracował z ECSE (inspektorem ds. bezpieczeństwa pracy Organizatora Wystawy), w celu wspierania i wdrażania wszystkich niezbędnych działań koordynacyjnych (w tym będzie aktywnie uczestniczył we wszelkich inicjatywach, spotkaniach itp. inicjowanych przez Organizatora Wystawy, związanych z zagadnieniami bezpieczeństwa i higieny pracy).

Nieprzekraczalny termin złożenia oferty - 5 stycznia 2015 r. o godz. 17.00.

164/166/677/679/, ID=45241
utworzony: 2014-12-30 15:23:26

logotypy

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej 30 000 euro.

Celem zamówienia jest rozbudowa istniejącego Systemu Zarządzania Treścią (CMS) portalu www.expo.gov.pl, wraz z wdrożeniem nowej szaty wizualnej.

164/166/677/679/, ID=44952
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  >  
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj
.