PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
drukuj

Zakończone


Ilość pozycji:  99
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  >  

utworzony: 2015-03-27 16:04:17

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie makiety Polskiego Pawilonu na Wystawie Światowej EXPO 2015 w Mediolanie zgodnie z poniższym zakresem.

 

164/166/677/679/, ID=46748
utworzony: 2015-03-26 15:25:57

logoexpo

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie całkowitej organizacji i prowadzenie sklepu z produktami polskimi w Pawilonie Polski na Wystawie Światowej EXPO 2015 r. w Republice Włoskiej w Mediolanie od dnia 1 maja do dnia 31 października 2015 r. oraz sklepu internetowego poprzez dedykowaną stronę internetową , jak również realizacja niektórych elementów promocji Polski na Wystawie EXPO 2015 w Mediolanie zgodnie z poniższym zakresem.

164/166/677/679/, ID=46725
utworzony: 2015-03-26 08:52:03

Celem Konkursu jest wyłonienie spośród Uczestników konkursu autora najlepszej koncepcji kreacji.

Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji kreacji wraz z projektami graficznymi oraz przygotowanie hasła reklamowego w j. angielskim i włoskim dla  kampanii reklamowej prowadzonej  na terenie Republiki Włoskiej  podczas Wystawy Światowej Expo 2015 w Mediolanie.

Termin składania Prac Konkursowych (oraz wymaganych dokumentów) - do dnia 8 kwietnia 2015r.  do godziny 15:00 - osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub Kurierem.

164/166/677/679/, ID=46704
utworzony: 2015-03-25 13:12:22

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej 30 000 euro

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja konferencji w tygodniu 13-17.04.2015 r. (preferowana data: 15.04.2015 r.), w tym. m.in. wynajem lokalu na potrzeby wydarzenia, zapewnienie poczęstunku dla uczestników, wynajem, montaż i demontaż sprzętu.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej (skan oryginału oferty podpisanej przez osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) w terminie do dnia 30 marca 2015 r. (poniedziałek) do godz. 10.00 na adres podany w dokumentacji.

164/166/677/679/, ID=46688
utworzony: 2015-03-13 12:54:29

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej 30 000 euro

Przedmiotem zamówienia jest ocena potencjału instytucji, w tym partnerów społecznych którzy mogliby pełnić funkcje sekretariatów w ramach Sektorowych Rad ds. kompetencji.

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: 27 marca 2015 roku do godziny 14:30

UWAGA: Zmiana warunków i terminu składania ofert.
Termin składania ofert upływa w dniu 30 marca 2015 r. o godz. 11:00

164/166/677/679/, ID=46498
utworzony: 2015-03-12 13:57:43

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej 30 000 euro

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie oraz montaż i demontaż zabudowy o powierzchni wystawienniczej  około 60 m2, opracowanie i wykonanie roll-upów oraz przygotowanie i dostarczenie drobnego cateringu.

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: 20 marca godz. 12:00

164/166/677/679/, ID=46488
utworzony: 2015-03-11 15:45:15

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej 30 000 euro

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu panelu z udziałem ekspertów, a następnie opracowanie raportu.

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: 19 marca godz. 10:30

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie panelu, z udziałem ekspertów (tj. osób ze środowiska naukowego i biznesowego zajmujących się tematyką pomiaru wartości kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie), mającego na celu ocenę opracowanego w ramach projektu „Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa” Narzędzia Pomiaru Wartości Kapitału Ludzkiego (w skórcie NKL) oraz przedstawienie raportu z przeprowadzonej dyskusji wraz z rekomendacjami dotyczącymi możliwych do wprowadzenia zmian w opracowanym NKL."

164/166/677/679/, ID=46475
utworzony: 2015-03-11 12:08:19

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej 30 000 euro.

Celem zamówienia jest wytworzenie aplikacji dotyczącej polskiej obecności na Światowej Wystawie EXPO 2015 w Mediolanie na platformy mobilne.

164/166/677/679/, ID=46467
utworzony: 2015-03-06 15:45:14

Przedmiotem Zamówienia są świadczenia związane ze statusem Partnera na konferencji komercyjnej. Prezentowanie danych BKL na konferencjach zewnętrznych pozwala utrzymać ich wysoką rozpoznawalność, a przede wszystkim pozwala dotrzeć do nowych grup odbiorców gotowych wykorzystać wyniki badań BKL w swojej pracy. Takie działania pozwolą także wpływać na wizerunek PARP jako eksperta w obszarze powiązań między edukacją a rynkiem pracy.

Termin składania ofert upływa 13 marca 2015 r. o godz. 16.00.

164/166/677/679/, ID=46419
utworzony: 2015-03-04 09:25:06

Zaproszenie do złożenia oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące usługi przygotowania materiałów prasowych w ramach projektu Instrument Szybkiego Reagowania.

UWAGA – Zmiana zapisu w pkt 4 Termin płatności: Płatności realizowane będą w miesięcznych okresach rozliczeniowych (nie dotyczy płatności za prace wykonane w marcu 2015 r.).

Każdorazowe wynagrodzenie miesięczne należne Wykonawcy będzie iloczynem liczby materiałów prasowych i stawki za dany materiał prasowy.

164/166/677/679/, ID=46368
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  >  
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj
.