PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
drukuj

Zakończone


Ilość pozycji:  99
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  >  

utworzony: 2015-04-30 16:12:59

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej kwoty 30 000 euro.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza zapytanie ofertowe na kompleksową organizację Tygodnia Technologii Kosmicznych podczas Wystawy Światowej EXPO w Mediolanie

Nieprzekraczalny termin złożenia oferty: 8 maja 2015 godz. 09:00.

164/166/677/679/, ID=47622
utworzony: 2015-04-30 14:17:20

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej kwoty 30 000 euro.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza zapytanie ofertowe na kompleksową organizację transportu do/z Mediolanu podczas realizowanego przez PARP udziału Polski w Światowej Wystawie Expo.

Nieprzekraczalny termin złożenia oferty: 6 maja 2015 godz. 16:30.

164/166/677/679/, ID=47619
utworzony: 2015-04-30 12:11:43

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej kwoty 30 000 euro.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza zapytanie ofertowe na opracowanie artykułów związanych z tematyką Portalu Innowacji. Opracowane materiały zostaną udostępnione na stronach internetowych Zamawiającego.

Nieprzekraczalny termin złożenia oferty: 22 maja 2015 r. do godz. 10.00.

164/166/677/679/, ID=47614
utworzony: 2015-04-29 10:51:37

Przedmiotem zamówienia jest szycie, zakup tkanin i dodatków oraz dostawa pełnych kompletów strojów dla pracowników Pawilonu Polski na Wystawie Światowej EXPO w Mediolanie. Projekty wykonawcze strojów powstaną na podstawie zwycięskiej koncepcji i istniejących prototypów strojów dla pracowników Pawilonu Polski na Wystawie Światowej EXPO 2015 w Mediolanie, dla 50 osób.

Zamówienie dotyczy 4 wariantów strojów, w wersji damskiej i męskiej, dla:
a) dla personelu merytorycznego Biura Pawilonu (pracownicy biura pawilonu),
b) dla personelu witającego i towarzyszącego gościom podczas zwiedzania Pawilonu (pracownicy obsługi).

Termin składania oferty upływa: 5 maja 2015 r. (wtorek) o godzinie 15:30

164/166/677/679/, ID=47577
utworzony: 2015-04-23 13:10:24

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca  na organizacji i obsłudze szkolenia we Włoszech z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego dla uczestników Konkursu 3P.

Szacunkowa wartość zamówienia: poniżej 30 000 euro  (zamówienie nieobjęte procedurą zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

Termin składania ofert: 8 maja 2015 r., godz. 15.30.

164/166/677/679/, ID=47470
utworzony: 2015-04-15 08:44:31

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej 30 000 euro

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi aktualizacji Galerii zdjęć projektów zakończonych, znajdującej się na stronie internetowej PARP pod adresem: http://porpw.parp.gov.pl/firmy/index/1, o zdjęcia i opisy kolejnych 116 projektów zrealizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW).

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: 24 kwietnia 2015 r. godz. 12:00

164/166/677/679/, ID=47100
utworzony: 2015-04-10 14:33:48

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie przez Wykonawcę do Pawilonu Polski funkcjonującego podczas Wystawy Światowej Expo 2015 w Mediolanie we Włoszech, oznaczonego adresem Via Cristina Belgioioso, 64-68 Milano MI, Italy, mebli biurowych, zwanych dalej „meblami” których wykaz i parametry szczegółowo określa Załącznik nr 1 oraz ustawienie i montaż mebli w Pawilonie Polski, zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego.

164/166/677/679/, ID=47023
utworzony: 2015-04-07 15:38:35

 

Niniejsze zamówienie polega na zgromadzeniu danych od przedsiębiorstw (m. in. o wynikach ekonomicznych), które zrealizowały projekty w ramach wybranych Działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

164/166/677/679/, ID=46904
utworzony: 2015-04-03 09:40:44

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu oceny zasadniczej projektów zgłoszonych do XVIII edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości.

Szacunkowa wartość zamówienia: poniżej 30 000 euro  (zamówienie nieobjęte procedurą zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

Termin składania ofert: 17 kwietnia 2015 r. do godziny 12.00

164/166/677/679/, ID=46857
utworzony: 2015-03-31 11:07:14

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

1)     merytorycznym i graficznym opracowaniu podręcznika dobrych praktyk;

2)     opracowaniu filmów przedstawiających dobre praktyki;

3)     merytorycznym i graficznym opracowaniu broszury stanowiącej skróconą wersję podręcznika;

4)     merytorycznym i graficznym przygotowaniu instrukcji dla doradców oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorców opisującej „Model diagnozy i wdrażania CSR w MMŚP” przygotowany w ramach projektu „Społeczna odpowiedzialność biznesu”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa wzór Umowy wraz z Zakresem Zadań Wykonawcy, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy.

Termin składania ofert upływa dnia 14 kwietnia 2015 r. o godzinie 15:00

164/166/677/679/, ID=46808
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  >  
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj
.