PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
drukuj

Zakończone


Ilość pozycji:  99
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  >  

utworzony: 2015-06-02 15:24:32

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), jako Zleceniodawca, zaprasza do składania ofert osoby zainteresowane podjęciem okresowej współpracy z PARP przy obsłudze Konkursu o status Krajowego Klastra Kluczowego (KKK) w oparciu o umowę zlecenia.

Termin składania ofert upływa 12 czerwca 2015 r. o godz. 10.00.

164/166/677/679/, ID=47949
utworzony: 2015-06-01 14:04:21

Zapytanie ofertowe dotyczące Organizacji i obsługi czterodniowej misji dziennikarskiej, która odbędzie się w okresie pomiędzy  14.06 - 15.07.2015r. (preferowana data: 14.06-17.06.2015 r) w związku z organizacją Wystawy Światowej EXPO 2015 w Mediolanie.

164/166/677/679/, ID=47935
utworzony: 2015-05-29 16:37:56

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące wykonywania czynności koordynatora ds. techniczno-organizacyjnych w Pawilonie Polski na Wystawie Światowej EXPO 2015 w Mediolanie, we Włoszech. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia została zawarty w załacznikach.
Zapytanie dotyczy zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro.

Termin złożenia oferty: 1 czerwca 2015 r., godz. 11:00

164/166/677/679/, ID=47922
utworzony: 2015-05-27 15:38:20

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej kwoty 30 000 euro.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza zapytanie ofertowe na przeprowadzenie pogłębionej inwentaryzacji klastrów w Polsce.

Nieprzekraczalny termin złożenia oferty: 8 czerwca 2015 r. do godz. 10.00.

164/166/677/679/, ID=47898
utworzony: 2015-05-27 14:19:38

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej kwoty 30 000 euro.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza zapytanie ofertowe na opracowanie artykułów związanych z tematyką Portalu Innowacji. Opracowane materiały zostaną udostępnione na stronach internetowych Zamawiającego.

Nieprzekraczalny termin złożenia oferty: 9 czerwca 2015 r. do godz. 10.00.

 

164/166/677/679/, ID=47896
utworzony: 2015-05-26 14:53:09

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca  na organizacji i obsłudze szkolenia we Włoszech z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego dla uczestników Konkursu 3P.

Szacunkowa wartość zamówienia: poniżej 30 000 euro  (zamówienie nieobjęte procedurą zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

Termin składania ofert: 9 czerwca 2015 r., godz. 15.30.

164/166/677/679/, ID=47894
utworzony: 2015-05-22 11:16:37

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej kwoty 30 000 euro.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza zapytanie ofertowe na realizację usług w zakresie rejestracji oraz ochrony znaków towarowych należących do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Nieprzekraczalny termin złożenia oferty: 29 maja 2015 r. do godz. 15.00.

UWAGA: Zmiana zakresu Zaproszenia do złożenia ofert.

Termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 3 czerwca 2015 do godz. 15.00

164/166/677/679/, ID=47868
utworzony: 2015-05-22 09:59:58

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej 30 000 euro.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania wniosków o udział w postępowaniu na opracowanie metodologii komparatora – modelu ekonomicznego lub pod-modeli ekonomicznych łącznie tworzących model, pozwalających na weryfikację zasadności realizacji przedsięwzięcia w formule ppp, uwzględniającej skwantyfikowane: analizę kosztów, kwantyfikację korzyści oraz ryzyka finansowego i społecznego, wynikających z realizacji przedsięwzięcia ppp (wariantowość wyboru model ppp dopuszczonych prawem) w odniesieniu do realizacji w modelu tradycyjnym w całym cyklu realizacji przedsięwzięcia wraz z koncepcją funkcjonalności i technologii wdrożenia narzędzia informatycznego.

164/166/677/679/, ID=47865
utworzony: 2015-05-18 15:41:37

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej 30 000 euro.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza zapytanie ofertowe na organizację techniczną i obsługę logistyczną 8 warsztatów szkoleniowych dla przedstawicieli przedsiębiorstw, z zakresu obsługi Narzędzia Pomiaru Wartości Kapitału Ludzkiego (w skrócie NKL). Wszystkie warsztaty odbędą się do końca lipca 2015 r. w następujących miastach Wrocław, Kraków, Katowice, Olsztyn, Lublin, Łódź, Szczecin, Warszawa.

Nieprzekraczalny termin złożenia ofert: 25 maja 2015 r. do godz. 10.00

164/166/677/679/, ID=47824
utworzony: 2015-05-05 15:38:13

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej kwoty 30 000 euro.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza zapytanie ofertowe na przeprowadzenie pogłębionej inwentaryzacji klastrów w Polsce.

Nieprzekraczalny termin złożenia oferty: 18 maja 2015 r. do godz. 12.00.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż Zaproszenie do składania ofert w ramach zamówienia pn. Pogłębiona inwentaryzacja klastrów w Polsce – 2015 zostało anulowane na podstawie pkt. IX ust. 3 Zaproszenia do składania ofert, nr DRP.650.1.2015.16.12.GB(263).

164/166/677/679/, ID=47645
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  >  
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj
.