PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
drukuj

Zakończone


Ilość pozycji:  99
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 

utworzony: 2013-11-05 10:23:40

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej 14 000 euro.

Materiały powstaną podczas konferencji „11th Best Practices in Science Based Incubation Conference” (Coimbra, Portugalia) - więcej informacji dot. konferencji można uzyskać na stronie: http://www.technopolicy.net/index.php/events/sbi-conference. Wśród przygotowanych materiałów Wykonawca będzie miał obowiązek przygotować 2 reportaże oraz 4 wywiady ze wskazanymi osobami.

164/166/677/679/, ID=36500
utworzony: 2013-10-31 09:30:20

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej 14 000 euro.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na przygotowaniu nowej aplikacji „Słownik Innowacji”. Dostarczona aplikacja będzie wykorzystywana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości na potrzeby Portalu Innowacji (www.pi.gov.pl).

164/166/677/679/, ID=36424
utworzony: 2013-10-22 14:12:43

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej 14 000 euro.

Zapraszamy do przedstawienia oferty na wdrożenie nowej wizualizacji stron internetowych PARP w systemie CMS Joomla oraz migrację treści z dotychczas wykorzystywanego CMS opartego o framework CakePHP, zgodnie z Zakresem Zadań Wykonawcy (ZZW).

164/166/677/679/, ID=36241
utworzony: 2013-10-08 14:06:56

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej 14 000 euro.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyzy dwóch projektów informatycznych zrealizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

164/166/677/679/, ID=35823
utworzony: 2013-09-25 16:23:45

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej 14 000 euro

Przedmiotem zamówienia jest zabudowa powierzchni wystawienniczej, w tym montaż i demontaż stoisk informacyjnych wraz z elementami wyposażenia na potrzeby targów InnoTech Expo w Kielcach.

164/166/677/679/, ID=35525
utworzony: 2013-09-18 10:41:41

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej 14 000 euro

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie merytoryczne i przeprowadzenie pięciu wykładów eksperckich (e-wykładów), a także ich obsługa techniczna związana z nagraniem dźwięku i obrazu, ich utrwaleniem oraz montaż.

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: 30 września 2013 r. do godz. 10:00.

164/166/677/679/, ID=35365
utworzony: 2013-09-18 10:38:05

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej 14 000 euro

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie 10 artykułów i 5 infografik edukacyjnych oraz analiza i aktualizacja treści artykułów zamieszczonych na stronie internetowej e-PUNKTU (www.e-punkt.gov.pl).

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: 30 września 2013 r. do godz. 10:00.

164/166/677/679/, ID=35363
utworzony: 2013-08-20 10:13:08

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej 14 000 euro

Przedmiotem zamówienia jest wybór  ekspertów, którzy wydadzą opinie w zakresie technicznych i ekonomicznych uwarunkowań zastosowania na danym obszarze technologii budowy szerokopasmowej sieci internetowej dystrybucyjnej (sieć „ostatniej mili”) realizowanej w ramach działania II.1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

164/166/677/679/, ID=34895
utworzony: 2013-07-03 15:57:19

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu „Promocja szkoleń i popularyzacja idei podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez całe życie” przygotowuje się do przekształcenia Internetowej Bazy Szkoleń (www.inwestycjawkadry.pl) w Rejestr Usług Rozwojowych tak aby m.in. możliwe było wyszukiwanie usług rozwojowych (np. szkoleń) przez przedsiębiorców i pracowników oraz ich ocena przez użytkowników. W związku z powyższym niezbędne jest przygotowanie założeń technicznych do budowy Rejestru Usług Rozwojowych.

164/166/677/679/, ID=33927
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj
.