PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
drukuj

Zakończone


Ilość pozycji:  99
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  >  

utworzony: 2015-07-07 16:06:53

Informacja o wyborze Wykonawcy usługi realizacji zlecanych prac związanych z realizacją projektu systemowego PARP „Instrument Szybkiego Reagowania”, Poddziałanie 2.1.3 PO KL

164/166/677/679/, ID=48271
utworzony: 2015-07-01 08:20:50

logoexpo

Przedmiotem planowanego zamówienia jest obsługa prawna działalności Pawilonu Polski w związku z realizacją Wystawy Światowej EXPO 2015 w Mediolanie.

164/166/677/679/, ID=48216
utworzony: 2015-06-30 15:03:06

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na produkcję materiałów promocyjno-konferencyjnych w związku z międzynarodowymi spotkaniami biznesowymi, organizowanymi 22 września 2015 r. na terenie targów Polagra Food w Poznaniu. Zmówienie obejmie skład, produkcję, konfekcjonowanie i dostawę materiałów promocyjno-konferencyjnych, a także transport części materiałów z i do siedziby Zamawiającego.

Termin składania ofert upływa 3 lipca 2015 r. o godz. 12:00.

164/166/677/679/, ID=48214
utworzony: 2015-06-22 12:19:14

Zaproszenie do złożenia oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe mające na celu wyłonienie Wykonawcy usługi realizacji zlecanych prac związanych z realizacją projektu systemowego PARP „Instrument Szybkiego Reagowania”, Poddziałanie 2.1.3 PO KL.

164/166/677/679/, ID=48152
utworzony: 2015-06-22 12:01:26

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na merytoryczne opracowanie podręcznika pod roboczą nazwą: „PPP w rewitalizacji”, we współpracy z ekspertami wyznaczonymi przez Zamawiającego.

Podręcznik ma zawierać analizę aspektów formalno-prawnych stosowania formuły partnerstwa publiczno-prywatnego i stanowić zbiór wskazówek jak realizować projekty rewitalizacyjne w tej formule. 

Termin składania ofert upływa w dniu 7 lipca 2015 r., o godz. 15:30.

164/166/677/679/, ID=48150
utworzony: 2015-06-19 13:23:50

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na organizację i przeprowadzenie 2 eksperckich debat on-line dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego.

Zakres usługi obejmuje organizację i przeprowadzenie 2 eksperckich debat on-line dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego. 

164/166/677/679/, ID=48135
utworzony: 2015-06-08 12:57:40

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację obsługi informatycznej portalu internetowego Baza Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (www.bazappp.gov.pl).  

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie prac programistycznych w postaci modernizacji i rozbudowy Bazy Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (Portal), zgodnie z Zakresem Zadań Wykonawcy, stanowiącym załącznik 1 do niniejszego Zaproszenia.

Termin składania ofert mija w dniu 22 czerwca 2015 r. o godzinie 15.00.

UWAGA: zmiana formularza oferty (załącznik nr 2)  oraz zmiana terminu składania ofert
Termin składania ofert upływa w dniu 29 czerwca 2015r., o godz. 15:00.

 

164/166/677/679/, ID=48000
utworzony: 2015-06-08 12:27:58

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania wniosków o udział w postępowaniu na opracowanie metodologii komparatora – modelu ekonomicznego lub pod-modeli ekonomicznych łącznie tworzących model, pozwalających na weryfikację zasadności realizacji przedsięwzięcia w formule ppp, uwzględniającej skwantyfikowane: analizę kosztów, kwantyfikację korzyści oraz ryzyka finansowego i społecznego, wynikających z realizacji przedsięwzięcia ppp (wariantowość wyboru model ppp dopuszczonych prawem) w odniesieniu do realizacji w modelu tradycyjnym w całym cyklu realizacji przedsięwzięcia wraz z koncepcją funkcjonalności i technologii wdrożenia narzędzia informatycznego.

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej 30 000 euro.

164/166/677/679/, ID=47999
utworzony: 2015-06-05 09:16:40

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jako Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zlecenia polegającego na merytorycznej obsłudze Bazy Projektów Partnerstwa Publiczno – Prywatnego (www.bazappp.gov.pl).  

Termin składania ofert mija 15 czerwca 2015 r.

164/166/677/679/, ID=47980
utworzony: 2015-06-02 16:01:03

logoexpo

Przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie graficzne, produkcja i dostarczenie do siedziby PARP maskotki udziału Polski w Wystawie Światowej EXPO 2015 w Mediolanie w postaci poduszki z nadrukiem”, (zgodnie z załącznikiem nr 1), którego opis znajduje się w pliku „Zapytanie ofertowe”.

164/166/677/679/, ID=47953
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  >  
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj
.