PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
drukuj

Ogłoszone


Ilość pozycji:  7
utworzony: 2015-08-17 13:11:38

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zaprasza do złożenia oferty na usługę polegającą na przygotowaniu do druku, druku i dostarczeniu 350 tys. ulotek.

Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji usługi zostały przedstawione w Załączniku nr 1

Termin składania ofert mija 19 sierpnia 2015 r. do godz. 12:00

164/166/677/678/, ID=48501
utworzony: 2015-08-06 09:35:07

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na przygotowanie publikacji poświęconej polskim osiągnięciom w dziedzinie technologii produkcji w branży rolno-spożywczej na potrzeby programu gospodarczego udziału Polski w EXPO 2015 w Mediolanie. Zamówienie obejmie przygotowanie treści publikacji, przygotowanie graficzne i techniczne, druk i dostawa publikacji oraz przygotowanie elektronicznej wersji publikacji w formacie PDF do wykorzystania jako e-book.

Termin składania ofert upływa 10 lipca 2015 r. o godz. 16.00.

164/166/677/678/, ID=48462
utworzony: 2015-07-31 12:46:50

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) realizuje projekt Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 2.1.3. Bilans Kapitału Ludzkiego to unikatowy na skalę Polski i

Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji usługi zostały przedstawione w Zakresie Zadań Wykonawcy.

Termin składania ofert mija 7 sierpnia 2015 r. do godz. 16:30

164/166/677/678/, ID=48443
utworzony: 2015-07-28 15:36:34

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania wniosków o udział w postępowaniu na opracowanie metodologii komparatora – modelu ekonomicznego lub pod-modeli ekonomicznych łącznie tworzących model, pozwalających na weryfikację zasadności realizacji przedsięwzięcia w formule ppp, uwzględniającej analizę kosztów, korzyści oraz ryzyka finansowego i społecznego, wynikających z realizacji przedsięwzięcia ppp (wariantowość wyboru modelu ppp wynikających z Ustawy  z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U z 2014 r. poz. 1146) oraz Ustawy  z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U.  z 2012 r. poz. 1271) w odniesieniu do realizacji w modelu tradycyjnym w całym cyklu realizacji przedsięwzięcia wraz z narzędziami analitycznymi, uwzgledniającymi ww. modele.

Termin składania ofert to: 11 sierpnia 2015 roku, godz. 14:00

Uwaga! Zmiana wzoru formularza oferty.

164/166/677/678/, ID=48424
utworzony: 2015-07-28 11:07:37

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na opracowanie założeń do analizy sektorów oraz modelu oceny (ewaluacji) efektów działań Rad Sektorowych w ramach Działania PO WER 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno - zawodowych.

Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji usługi zostały przedstawione w niniejszym Zaproszeniu.

Termin składania ofert mija 19 sierpnia 2015 r. do godz. 15:00

164/166/677/678/, ID=48421
utworzony: 2015-07-20 13:49:33

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania trafności usług doradczo-szkoleniowych wspierających MSP w korzystaniu z finansowania zwrotnego w ramach projektu "Planowanie działań w MSP a finansowanie zwrotne”

Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji usługi zostały przedstawione w Zakresie Zadań, stanowiącym załącznik do niniejszego Zaproszenia.

Termin składania ofert mija 7 sierpnia 2015 r. o godz. 16:30.

 

164/166/677/678/, ID=48376
utworzony: 2015-07-13 12:07:51

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na organizację i przeprowadzenie 2 eksperckich debat on-line dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego.

Zakres usługi obejmuje organizację i przeprowadzenie 2 eksperckich debat on-line dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego. 

Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji usługi zostały przedstawione w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia.

Termin składania ofert upływa w dniu 24 lipca 2015 r., o godz. 15:30.

 

164/166/677/678/, ID=48312
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj
.