PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Dokumentacja Naboru

Procedura naboru projektów rezerwowych na LPI PO RPW pobierz plik [498kB]

Wzór zgłoszenia projektów rezerwowych na LPI PO RPW pobierz plik [123kB]

Harmonogram przygotowywania i realizacji projektu pobierz plik [38kB]

Instrukcja wypełniania zgłoszenia projektów rezerwowych na LPI PO RPW pobierz plik [608kB]

Lista sprawdzająca do weryfikacji Zgłoszenia projektów rezerwowych na LPI PO RPW dla Działania III.1 „Systemy miejskiego transportu zbiorowego” PO RPW. pobierz plik [402kB]

Zalecenia Instytucji Pośredniczącej – Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dotyczące przygotowania przez Beneficjentów Studium Wykonalności dla projektów współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (link)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 października 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (Dz. U. Nr 187, poz. 1152 z późń., zm.) (link)

112/146/231/718/, ID=36327
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2013-10-28 13:55:12
Aktualizowany: 2013-12-16 09:45:09
Ilość odsłon: 5377
drukuj
Dz. III.1 Systemy miejskiego transportu zbiorowego