PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Komunikaty


Ilość pozycji:  2
utworzony: 2013-09-20 13:10:47

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 uprzejmie informuje, że w dniu 19 września 2013 r. zakończony został proces weryfikacji projektów, zgłoszonych w ramach przeprowadzonego w dniach 23 lipca – 30 sierpnia 2013 r. naboru projektów na Listę Projektów Indywidualnych PO RPW (LPI) do Działania I.3 „Wspieranie innowacji”, w schemacie wsparcia na rozwój ośrodków innowacyjności.

112/146/229/283/703/, ID=35409
utworzony: 2013-09-03 13:22:02

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 30 sierpnia 2013 r. zakończony został nabór zgłoszeń projektów na Listę Projektów Indywidualnych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, prowadzony do schematu wsparcia na rozwój ośrodków innowacyjności w ramach Działania I.3 „Wspieranie innowacji” PO RPW.

112/146/229/283/703/, ID=35096
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj
Dz. I.3 Wspieranie innowacji