PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Dokumentacja do naboru projektów I.3 PO RPW - 2013

Dokumentacja do naboru
na listę Projektów Indywidualnych

Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
w ramach Działania I.3 „Wspieranie innowacji” PO RPW

w Schemacie Wsparcia na Rozwój Ośrodków Innowacyjności

Lista załączników:

1. Procedura naboru projektów na LPI w ramach PO RPW:
pobierz plik (201kB)

2. Wzór zgłoszenia do Listy Projektów Indywidualnych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013: pobierz plik (217kB)

3. Instrukcja wypełniania zgłoszenia do Listy Projektów Indywidualnych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013: pobierz plik (138kB)

4. Lista sprawdzająca do weryfikacji Zgłoszenia projektu na LPI dla Działania I.3 „Wspieranie innowacji” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013: pobierz plik (186kB)

5. Zalecenia Instytucji Pośredniczącej – Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dotyczące przygotowania przez Beneficjentów Studium Wykonalności dla projektów współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej: pobierz plik (1 176kB)

6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (Dz. U. Nr 70, poz. 604): pobierz plik (744kB)

 

stopka PORPW

 

112/146/229/283/689/, ID=34444
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2013-07-23 15:57:53
Aktualizowany: 2013-07-24 13:36:09
Ilość odsłon: 6875
drukuj
Dz. I.3 Wspieranie innowacji