PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Dokumentacja do Działania II.1 PO RPW - 2014

DOKUMENTY PODSTAWOWE

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na tworzenie i umożliwienie dostępu do sieci szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (Dz. U. 2013, poz. 423) pobierz plik [810kB]

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na tworzenie i umożliwienie dostępu do sieci szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (Dz. U. 2013, poz. 1615) pobierz plik [783kB]

Regulamin przeprowadzania konkursu pobierz plik [446kB]

Kryteria wyboru projektów pobierz plik [352kB]

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach PO RPW pobierz plik [608kB]

Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód pobierz plik [617kB]

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 pobierz plik [1 517kB]

 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami pobierz plik (736kB)

Instrukcja wypełniania wniosków pobierz plik (768kB)

 

DOKUMENTY DOTYCZĄCE UMOWY O DOFINANSOWANIE

Wzór umowy o dofinansowanie pobierz plik (524kB)

Lista załączników do Umowy o dofinansowanie pobierz plik (238kB)

Nota wyjaśniająca - wzór pobierz plik (147kB)

Deklaracja wystawcy weksla "In Blanco" dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą pobierz plik (67kB)

Deklaracja wystawcy weksla "In Blanco" dla osób prawnych pobierz plik (63kB)

Instrukcja dotycząca poprawności składanych dokumentów pobierz plik (99kB)

Wzór weksla pobierz plik (9kB)

112/146/230/752/, ID=38793
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2014-03-07 13:40:17
Aktualizowany: 2014-03-10 13:43:53
Ilość odsłon: 11067
drukuj