PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Program telewizyjny "Na wschodzie zmiany" edycja II

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Telewizją Polską S.A. realizowała w roku 2011 emisję programu telewizyjnego „Na wschodzie zmiany”.

Celem programu jest promocja projektów realizowanych przez beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

W ramach drugiej edycji programu (październik-grudzień) wyemitowanych zostało 5 odcinków 30 minutowych w telewizyjnych regionalnych stacjach TVP – Oddział Białystok, Lublin, Kielce, Olsztyn, Rzeszów.

Odcinek 11

W odcinku zaprezentujemy Stalową Wolę, która ma aspiracje bycia nowoczesnym ośrodkiem akademickim i inwestuje środki z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w rozwój bazy naukowo-dydaktycznej. W Białymstoku zaprezentujemy nowoczesne środki komunikacji publicznej. Projekt „Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta Białegostoku – etap II”  uzyskał I miejsce
w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pod hasłem „Promuj z pomysłem”. Pokażemy też jak Lublin inwestuje w transport publiczny, czego dowodem będą już niebawem nowoczesne trolejbus dla jego mieszkańców.
W dalszej kolejności pokażemy projekty powiązane ściśle z komunikacją, między innymi w województwie warmińsko-mazurskim przejedziemy się wybudowaną obwodnicą Mrągowa, a także pokażemy jak postępują prace nad budową obwodnicy Olecka i Ełku.


Odcinek 12

W dwunastym odcinku odwiedzimy Politechnikę Świętokrzyską i pokażemy powstałe na uczelni nowoczesne laboratoria sfinansowane ze środków PO RPW. Następnie przeniesiemy się do województwa lubelskiego, gdzie pokażemy Park Naukowo-Technologiczny w Puławach. Przejedziemy się też po nowych, podkarpackich drogach, które powstają w Tarnobrzegu i na obwodnicy Przemyśla. Ponadto zajrzymy na Politechnikę Białostocką, gdzie w ramach nowoczesnego Centrum Dydaktycznego powstają laboratoria, z których korzystać będą nie tylko studenci, ale i przedsiębiorcy coraz chętniej lokujący swój biznes w Parku Naukowo-Technologicznym.


Odcinek 13

Na wstępie powrócimy do rozmowy z Minister Rozwoju Regionalnego, Elżbietą Bieńkowską,  na temat stanu zaawansowania Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, wyemitowanej w I edycji programu „Na wschodzie zmiany”. Odwiedzimy Olsztyn i zaprezentujemy tramwaje, które po 50 lat powracają do miasta, jako alternatywa dla istniejącego zbiorowego transportu publicznego. W dalszej części odcinka pokażemy, jak fundusze unijne zmieniają drogi w województwie białostockim. Tam powstają między innymi obwodnice Stawisk i Szczuczyna. Pokażemy też, jak w celu lepszej komunikacji, przebudowywane są drogi w Centrum Białegostoku. Dziennikarze zabiorą nas też do Kielnarowej pod Rzeszowem, gdzie za pozyskane środki z UE powstało Centrum Edukacji Międzynarodowej w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania.


Odcinek 14

Na początku programu wyemitujemy nagraną w czerwcu br. rozmowę z Ministrem Gospodarki, Waldemarem Pawlakiem na temat znaczenia i roli programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w rozwoju polskiej gospodarki.
W województwie warmińsko-mazurskim pokażemy jak Wyższa Szkoła Policyjna
w Szczytnie zainwestowała środki unijne w rozwój bazy dydaktyczno-naukowej stając się jedną z najnowocześniejszych tego typu uczelni w Europie. W dalszej części zaprezentujemy inkubatory i parki naukowo-technologiczne powstałe między innymi w Mielcu - Mielecki Inkubator Technologiczny In-Tech oraz Kielcach – Kielecki Park Technologiczny. Pozostając w województwie świętokrzyskim, odwiedzimy nowowybudowany, pionierski obiekt targowo-wystawienniczy – Targi Kielce.


Odcinek 15

Ostatni odcinek II edycji programu „Na wschodzie zmiany” rozpoczniemy od rozmowy z ekspertem PARP na temat klastrów, które otrzymują wsparcie na rozwój w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. W Lublinie uczestniczyć będziemy w konferencji poświęconej tematyce współpracy obszarów słabiej rozwiniętych, a w jej trakcie Minister Rozwoju Regionalnego, Elżbieta Bieńkowska wyjaśni nam, istotę znaczenia instrumentów polityki spójności
i przyszłego ich kierunku w zakresie problematyki regionów oraz wsparcia na rzecz ich rozwoju. Wybierzemy się na Podkarparpacie do Krosna i odwiedzimy Państwową Wyższą Szkołę Zawodową, a w niej wybudowany ze środków UE Kampus Akademicki, który pozwoli między innymi na wprowadzenie na uczelni nowych kierunków politechnicznych. W województwie świętokrzyskim pokażemy jak rozwija się transport publiczny w Kielcach. Zaprezentujemy też najbardziej istotną dla miasta inwestycję drogową, budowę węzła Żelazna. Na koniec programu posłuchamy rozmowy przeprowadzonej z Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Bożeną Lublińską-Kasprzak, która podsumuje stan wdrażania i wskaże efekty działań realizowanych przez Agencję w ramach PO RPW.

 

Harmonogram emisji II edycji programu "Na wschodzie zmiany" (link)

 

 

 

Program telewizyjny współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

stopka PORPW

112/146/, ID=25223
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2012-02-02 12:41:01
Aktualizowany: 2012-02-02 12:43:39
Ilość odsłon: 8479
drukuj