PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Komunikaty


Ilość pozycji:  4
utworzony: 2011-11-18 16:14:00

W dniu 28 października 2011 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (IP PO RPW) zakończyła ocenę formalną i merytoryczną zgłoszeń przyjętych w ramach naboru do działania III.2 PO RPW, przeprowadzonego w okresie od 15 czerwca 2011 do 31 sierpnia 2011 r.

112/146/231/378/470/, ID=24017
utworzony: 2011-05-26 12:30:05

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 informuje o zamiarze ogłoszenia naboru projektów z województw podkarpackiego i warmińsko-mazurskiego do Listy Projektów Indywidualnych PO RPW 2007-2013 w ramach działania III.2 „Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej” PO RPW

112/146/231/378/470/, ID=21530
utworzony: 2010-09-13 15:00:46

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach prowadzonego do dnia 10.09.2010 r. naboru projektów z województwa podlaskiego do Listy Projektów Indywidualnych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 w ramach działania III.2 „Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej” nie wpłynął żaden projekt.

112/146/231/378/470/, ID=20627
utworzony: 2010-07-05 14:55:16

W ramach naboru na Listę Projektów Indywidualnych PO RPW 2007-2013 do działania III.2 „Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej”, prowadzonego w okresie od 08.03.2010 do 31.05.2010 r. do Instytucji Pośredniczącej wpłynęły następujące zgłoszenia projektów:

112/146/231/378/470/, ID=20626
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj
Dz. III.2 Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej