PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Komunikaty


Ilość pozycji:  3
utworzony: 2013-08-12 15:48:10

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 ogłasza nabór projektów rezerwowych na Listę Projektów Indywidualnych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 w ramach działania IV.1 Infrastruktura drogowa PO RPW.

112/146/232/419/458/, ID=34811
utworzony: 2011-03-01 13:13:36

Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej uprzejmie informuje, iż zakończyła się ocena merytoryczna zgłoszeń złożonych do naboru projektów do Listy Projektów Indywidualnych – projekty rezerwowe w ramach działania IV.1 Infrastruktura drogowa.

112/146/232/419/458/, ID=20058
utworzony: 2011-02-18 09:55:05

Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej uprzejmie informuje, iż zakończył się etap oceny formalnej w procedurze naboru projektów do Listy Projektów Indywidualnych – projekty rezerwowe w ramach działania IV.1 Infrastruktura drogowa.

112/146/232/419/458/, ID=19891
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj