PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
drukuj

Informacje nie publikowane w BIP

Informacje, nie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej PARP:

  • mogą znajdować się na stronach serwisu: www.parp.gov.pl
  • mogą być udostępnione przez PARP.

Kontakt PARP:

Recepcja:

tel.: (22) 432 80 80, 432 71 25, fax: (22) 432 86 20, 432 84 04

Biuro prasowe:

Pan Miłosz Marczuk
tel. (22) 432 82 34
tel. kom. 696 488 150

e-mail: media@parp.gov.pl

  • mogą zostać udostępnione na wniosek osoby żądającej informacji, w trybie przewidzianej w art. 10 § 1 ustawy z dn. 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).
  • nie mogą być udostępnione (zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy oraz w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych).

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej pobierz plik (33kB) - formularz ma znaczenie pomocnicze i jego stosowanie nie jest obowiązkowe.

Wzór wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej pobierz plik (61kB) - stosowanie wzoru formularza jest obowiązkowe.

 

164/165/, ID=18583
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Data publikacji: 2010-05-06 15:31:38
Data wytworzenia: 2010-05-06 15:31:38
Data modyfikacji: 2013-01-23 14:46:02 przez Marcin May
Udostępniający: Marcin May
Autor dokumentu: Monika Dyląg-Sajór
Ilość odsłon: 28084
drukuj
.