PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
drukuj

Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych przez PARP

  • Rejestracja ośrodków i konsultantów świadczących usługi KSU (w tym rejestr ośrodków KSI),
  • Ewidencja zobowiązań Programu Pilotażowego Bon na Innowacje,
  • Ewidencja wniosków złożonych, zatwierdzonych do wsparcia oraz członków klastrów w ramach programu wsparcia międzynarodowej współpracy klastra Innovation Express,
  • Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych (więcej informacji),
  • Wykaz podmiotów wykluczonych (więcej informacji),
  • Baza programów pomocowych,
  • Rejestr użytkowników Podsystemu Europejskiego Funduszu Społecznego 2007,
  • Rejestr użytkowników Podsystemu Europejskiego Funduszu Społecznego 2004,
  • Rejestr dłużników Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 (więcej informacji),
  • Rejestry nieprawidłowości (więcej informacji);

Udostępnianie informacji z wymienionych powyżej rejestrów następuje na pisemny wniosek zainteresowanego w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

164/165/457/, ID=18582
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Data publikacji: 2010-05-06 15:11:23
Data wytworzenia: 2013-06-06
Data modyfikacji: 2013-06-06 14:01:23 przez Marcin May
Udostępniający: Marcin May
Autor dokumentu: Marek Szwed-Lipiński
Ilość odsłon: 27231
drukuj
.