PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Dokumentacja do działania IV.1 PORPW - lista rezerwowa

DOKUMENTACJA NABORU:

Procedura naboru projektów rezerwowych na LPI PO RPW pobierz plik [503kB]

Wzór zgłoszenia projektów rezerwowych na LPI PO RPW pobierz plik [196kB]

Instrukcja wypełniania zgłoszenia projektów rezerwowych na LPI PO RPW
pobierz plik [682kB]

Lista sprawdzająca do weryfikacji Zgłoszenia projektów rezerwowych na LPI PO RPW dla Działania IV.1 „Infrastruktura drogowa” PO RPW.
pobierz plik [533kB]

Zalecenia Instytucji Pośredniczącej – Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dotyczące przygotowania przez Beneficjentów Studium Wykonalności dla projektów współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 pobierz plik [852kB]

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 października 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (Dz. U. Nr 187, poz. 1152 z późń., zm.)

(link)

112/146/232/419/, ID=34808
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2013-08-12 15:24:40
Aktualizowany: 2013-08-13 08:40:22
Ilość odsłon: 6573
drukuj