PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Stan realizacji programu

Sprawozdania roczne z realizacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Rozwój Polski Wschodniej za 2014 r.
pobierz plik [2 328kB]
Załączniki do sprawozdania za 2014 r.
pobierz plik [4 124kB]

Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Rozwój Polski Wschodniej za 2013 r.
pobierz plik [4 577kB]
Załączniki do sprawozdania za 2013 r.
pobierz plik [5 483kB]

Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Rozwój Polski Wschodniej za 2012 r.
pobierz plik [2 971kB]
Załączniki do sprawozdania za 2012 r.
pobierz plik [4 320kB]

Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Rozwój Polski Wschodniej za 2011 r.
pobierz plik [2 074kB]
Załączniki do sprawozdania za 2011 r.
pobierz plik [3 515kB]

Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Rozwój Polski Wschodniej za 2010 r.
pobierz plik [5 238kB]
Załączniki do sprawozdania za 2010 r.
pobierz plik [1 337kB]

Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Rozwój Polski Wschodniej za 2009 r.
(pobierz plik) [1 222kB]
Załączniki do sprawozdania za 2009 r.
(pobierz plik) [569kB]
      
Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Rozwój Polski Wschodniej za 2008 r.
(pobierz plik) [407kB]
Formularz sprawozdawczy dotyczący informacji i promocji
(pobierz plik) [103kB]

Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Rozwój Polski Wschodniej za 2007 r.
(pobierz plik) [266kB]

 

Sprawozdania okresowe z realizacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Sprawozdanie okresowe z realizacji Programu Rozwój Polski Wschodniej za I półrocze 2015 r.
pobierz plik [1 509kB]
Załącznik 1 - Tabele finansowe do sprawozdania okresowego IZ z realizacji PO RPW
pobierz plik [119kB]
Załącznik 2 -  Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji
pobierz plik [651kB]

Sprawozdanie okresowe z realizacji Programu Rozwój Polski Wschodniej za II półrocze 2014 r.
pobierz plik [1 110kB]
Załącznik 1 - Postęp fizyczny programu. Wskaźniki
pobierz plik [119kB]

Sprawozdanie okresowe z realizacji Programu Rozwój Polski Wschodniej za I półrocze 2014 r.
pobierz plik [1 368kB]
Załącznik 1 - Tabele finansowe do sprawozdania okresowego IZ z realizacji PO RPW
pobierz plik [118kB]
Załącznik 2 -  Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji
pobierz plik [692kB]

Sprawozdanie okresowe z realizacji Programu Rozwój Polski Wschodniej za II półrocze 2013 r.
pobierz plik [1 187kB]
Załącznik 1 - Postęp fizyczny programu. Wskaźniki
pobierz plik [118kB]

Sprawozdanie okresowe z realizacji Programu Rozwój Polski Wschodniej za I półrocze 2013 r.
pobierz plik [710kB]
Załącznik 1 - Tabele finansowe do sprawozdania okresowego IZ z realizacji PO RPW
pobierz plik [127kB]
Załącznik 2 -  Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji
pobierz plik [422kB]

Sprawozdanie okresowe z realizacji Programu Rozwój Polski Wschodniej za II półrocze 2012 r.
pobierz plik [580kB]
Załącznik 1 - Postęp fizyczny programu. Wskaźniki
pobierz plik [98kB]
Załącznik 2 - Stan wdrażania programu. Tabele finansowe
pobierz plik [362kB]

Sprawozdanie okresowe z realizacji Programu Rozwój Polski Wschodniej za I półrocze 2012 r.
pobierz plik [878kB]
Załącznik 1 - Tabele finansowe do sprawozdania okresowego IZ z realizacji PO RPW
pobierz plik [97kB]
Załącznik 2 -  Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji
pobierz plik [324kB]

Sprawozdanie okresowe z realizacji Programu Rozwój Polski Wschodniej za II półrocze 2011 r.
pobierz plik [518kB]
Załącznik 1 - Postęp fizyczny programu. Wskaźniki
pobierz plik [151kB]
Załącznik 2 - Stan wdrażania programu. Tabele finansowe
pobierz plik [117kB]

Sprawozdanie okresowe z realizacji Programu Rozwój Polski Wschodniej za I półrocze 2011 r.
pobierz plik [801kB]
Załącznik 1 - Tabele finansowe do sprawozdania okresowego IZ z realizacji PO RPW
pobierz plik [97kB]
Załącznik 2 -  Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji
pobierz plik [361kB]
Załącznik 3 - Zmiany PO RPW
pobierz plik [208kB]

Sprawozdanie okresowe z realizacji Programu Rozwój Polski Wschodniej za II półrocze 2010 r.
pobierz plik [1 572kB]
Załącznik 1 - Tabele finansowe do sprawozdania okresowego IZ z realizacji PO RPW
pobierz plik [187kB]
Załącznik 2 -  Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji
pobierz plik [121kB]
Załącznik 3 - Zmiany na Liście Projektów Indywidualnych
pobierz plik [35kB]

Sprawozdanie okresowe z realizacji Programu Rozwój Polski Wschodniej za I półrocze 2010 r.
pobierz plik [780kB]
Załącznik 1 - Tabele finansowe do sprawozdania okresowego IZ z realizacji PO RPW
pobierz plik [146kB]
Załącznik 2 -  Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji
pobierz plik [106kB]
Załącznik 3 - Zmiany na Liście Projektów Indywidualnych
pobierz plik [44kB]

Sprawozdanie okresowe z realizacji Programu Rozwój Polski Wschodniej za II półrocze 2009 r.
(pobierz plik) [442kB]
Załącznik 1 - Stan wdrażania Programu według Priorytetów na dzień 31 grudnia 2009 r.
(pobierz plik) [147kB]
Załącznik 2 -  Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji
(pobierz plik) [128kB]
           
Sprawozdanie okresowe z realizacji Programu Rozwój Polski Wschodniej za I półrocze 2009 r.
(pobierz plik) [413kB]
Załącznik 1 - Formularz sprawozdawczy dotyczący informacji i promocji
(pobierz plik) [134kB]
Załącznik 2 - Tabele finansowe do sprawozdania okresowego IZ z realizacji PO RPW
(pobierz plik) [23kB]
Załącznik 3 - Kontrole realizowane przez IZ PO RPW
(pobierz plik) [61kB]
Załącznik 4 - Zmiany w „Szczegółowym opisie osi priorytetowych PO RPW 2007-2013”
(pobierz plik) [18kB]
           
Sprawozdanie okresowe z realizacji Programu Rozwój Polski Wschodniej za II półrocze 2008 r.
(pobierz plik) [501kB]
     
Sprawozdanie okresowe z realizacji Programu Rozwój Polski Wschodniej za I półrocze 2008 r.
(pobierz plik) [475kB]
 

Lista plików Sprawozdanie roczne IP za 2014 rok (187kB)
112/146/406/, ID=17182
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2010-08-06 13:34:52
Aktualizowany: 2015-11-16 13:25:38
Ilość odsłon: 23119
drukuj