PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
drukuj

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zapraszamy do korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej PARP

U W A G A:
W celu złożenia pisma w formie elektronicznej konieczne jest posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub Profilu Zaufanego.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do PARP:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego na platformie ePUAP – link do usługi Elektroniczna Skrzynka Podawcza PARP. Elektroniczną Skrzynkę Podawczą można także odnaleźć na platformie ePUAP w katalogu usług: według podziału trytorialnego - w dziale "POLSKA" oraz według kategorii - w dziale "Pisma ogólne". W przypadku przekazywania pisma do PARP tą drogą, konieczne jest założenie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

2. Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres biuro@parp.gov.pl Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt.1.

3. Dostarczenie dokumentów w godzinach 9:00 – 15:00 do Kancelarii PARP mieszczącej się przy ul. Pańskiej 81/83 w Warszawie na następujących nośnikach danych:

a) Dyskietka 1,44 MB
b) Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
c) Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru: wolne miejsce co najmniej 200 kB oraz pozostawienie możliwości zapisu w przypadku płyty CD-RW (otwarta sesja zapisu).

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do PARP:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie XAdES lub PKCS#7

2. Akceptowalne formaty załączników to:

a) DOC, RTF
b) XLS
c) CSV
d) TXT
e) GIF, TIF, BMP, JPG
f) PDF
g) ZIP

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) na platformie ePUAP nie może przekroczyć 3,5 MB.

4. dokumenty lub nośniki zawierające wirusy lub oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

164/165/, ID=15062
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Data publikacji: 2010-04-06 17:38:11
Data wytworzenia: 2010-04-06 17:38:11
Data modyfikacji: 2011-06-15 13:53:17 przez Marcin May
Udostępniający: Marcin May
Autor dokumentu: Igor Czajka
Ilość odsłon: 26123
drukuj
.