PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Nabór projektów do działania III.2 PO RPW - woj. podkarpackie i warmińsko-mazurskie

Nabór zamknięty

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

jako Instytucja Pośrednicząca

Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

 działając na podstawie Porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego
Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, zawartego w dniu 6 czerwca 2007 r.
pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

 ogłasza nabór projektów do Listy projektów indywidualnych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

w ramach działania III.2 „Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej”

 Zgłoszenia projektów należy przesyłać na adres lub składać w siedzibie

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

w terminie do dnia 31 sierpnia 2011 r.

 

Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie PARP od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 16.30.

Dla zgłoszeń przesyłanych za pośrednictwem poczty, przesyłek kurierskich oraz dla zgłoszeń doręczonych osobiście, za dzień wpływu zgłoszenia uważa się dzień, w którym zgłoszenie zostało dostarczone do kancelarii PARP do godziny 16.30.

Dofinansowanie będzie udzielane na realizację projektów, których wartość wynosi nie mniej niż 20 mln PLN, polegających na:

budowie, rozbudowie i wyposażeniu infrastruktury umożliwiającej organizację kongresów, konferencji, wystaw i targów o znaczeniu ponadregionalnym i międzynarodowym, a więc obiektów towarzyszących biznesowi, a także służących stymulowaniu innowacji i ducha przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Działanie może objąć wsparciem tylko te przedsięwzięcia, które mają bezpośredni wpływ na rozwój przedsiębiorczości, głównie innowacyjnej oraz promocję regionu jako atrakcyjnego gospodarczo.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

  1. jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;
  2. przedsiębiorcy prowadzący spółki, w których udziały lub akcje posiada jednostka samorządu terytorialnego lub Skarb Państwa;
  3. podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego.

Lokalizacja/miejsce realizacji projektu:

Inwestycje mogą być podejmowane w stolicach województw podkarpackiego i warmińsko-mazurskiego oraz gminach należących do potencjalnego obszaru metropolitalnego. Realizacja obiektów kongresowych i konferencyjnych możliwa jest również w miastach powiatowych województw podkarpackiego i warmińsko-mazurskiego.

Kwota dofinansowania z EFRR przeznaczona dla:

- województwa podkarpackiego: 6,409 mln EUR (ok. 7,54 mln EUR łącznie z EFRR
oraz z budżetu państwa)

- województwa warmińsko – mazurskiego: 8,29 mln EUR (ok. 9,75 mln EUR łącznie
z EFRR oraz z budżetu państwa).

 

Intensywność wsparcia nie może przekroczyć wielkości określonych w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. Nr 190, poz. 1402)

Szczegółowe informacje o zasadach naboru w ramach Działania III.2 PO RPW znajdują się na stronie internetowej PARP pod adresem http://porpw.parp.gov.pl

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: pin32@parp.gov.pl i info@parp.gov.pl lub telefonicznie pod numerami: (22) 432 89 91, (22) 432 89 92, (22) 432 89 93, infolinia 0 801 33 22 02 w godzinach od 10.00 do 16.00.

 

Dokumentacja (link)

 

stopka PORPW

112/146/231/378/480/, ID=21800
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2011-06-14 15:04:46
Aktualizowany: 2011-09-05 09:41:19
Ilość odsłon: 30676
drukuj
Dz. III.2 Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej