PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Dokumentacja do działania III.2 PO RPW - woj. podkarpackie i warmińsko-mazurskie

 

Rozporzadzenie w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej pobierz plik [437kB]

Procedura naboru projektow pobierz plik [121kB]

Formularz zgłoszenia pobierz plik [100kB]

Instrukcja wypełniania zgłoszenia pobierz plik [155kB]

Wzór harmonogramu przygotowania i realizacji projektu pobierz plik [34kB]

Zalecenia przygotowania Studium Wykonalnosci pobierz plik [1 176kB]

Program Operacyjny PO RPW pobierz plik [4 259kB]

Szczegółowy opis osi priorytetowych pobierz plik [934kB]

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków pobierz plik [571kB]

Krajowe wytyczne kwalifikowania wydatków pobierz plik [224kB]

Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień pobierz plik [329kB]

Przewodnik do analizy kosztów i korzyści pobierz plik [5 175kB]

Karta oceny formalnej pobierz plik [159kB]

Karta oceny merytorycznej pobierz plik [122kB]

Wyjaśnienia do skali punktacji kryteriów oceny merytorycznej pobierz plik [78kB]

 

 

stopka PORPW

112/146/231/378/480/, ID=21801
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2011-06-14 15:08:17
Aktualizowany: 2011-06-15 13:16:37
Ilość odsłon: 10933
drukuj
Dz. III.2 Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej