PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Lista wniosków o dofinansowanie wyłonionych do udzielenia wsparcia

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
jako Instytucja Pośrednicząca
Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

 

działając na podstawie § 8 ust. 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na promocję gospodarczą Polski Wschodniej, stworzenie sieci współpracy centrów obsługi inwestora, tworzenie i rozwój klastrów, tworzenie polityki rozwoju regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 oraz Porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 zawartego w dniu 6 czerwca 2007 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

ogłasza informację o wynikach oceny wraz ze wskazaniem projektów zatwierdzonych do udzielenia wsparcia
  w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym do poddziałania I.4.2 stworzenie sieci współpracy centrów obsługi inwestora Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Data ogłoszenia konkursu:
9 kwietnia 2009 r.

Data otwarcia naboru wniosków:
20 kwietnia 2009 r.


Data zamknięcia naboru wniosków:
30 czerwca 2009 r.

 WYNIKI OCENY


Liczba złożonych wniosków konkursowych:
2 wnioski

Liczba wniosków spełniających kryteria formalne (podlegających ocenie merytorycznej):
2 wnioski

Liczba wniosków zatwierdzonych do udzielenia wsparcia na dzień 19.10.2009:
1 wniosek (drugi wniosek jest w trakcie oceny merytorycznej)

Liczba wniosków zatwierdzonych do udzielenia wsparcia na dzień 23.10.2009:
2 wnioski 

Ogólna wartość rekomendowanego wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR w PLN) po zatwierdzeniu wyników przez IZ PO RPW:
24 778 643,00 PLN (słownie: dwadzieścia cztery miliony, siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy, sześćset czterdzieści trzy PLN 00/100)

Zobacz listę rankingową z dnia 19.10.2009 r. wniosku wraz z rekomendowaną kwotą wsparcia (pobierz plik)

Zobacz listę rankingową z dnia 27.10.2009 r. wniosków wraz z rekomendowanymi kwotami wsparcia (pobierz plik)

stopka PORPW

112/146/229/303/, ID=12147
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2009-10-19 14:30:14
Aktualizowany: 2010-08-05 11:15:50
Ilość odsłon: 8647
drukuj