PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
drukuj

Inne


utworzony: 2015-02-02 13:56:51

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór ekspertów do oceny merytorycznej wniosków Beneficjentów II rundy projektu Polski Most Krzemowy finansowanego w ramach działania 6.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

164/166/314/, ID=45830
utworzony: 2012-06-19 09:09:13

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości , z siedzibą w Warszawie, ul. Pańska 81/83, Warszawa 00-834, podaje wykaz zbędnych składników majątku Agencji.

164/166/314/, ID=27614
utworzony: 2010-01-05 09:34:33

Umorzenia wierzytelności Agencji na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu PARP - (pobierz plik)

164/166/314/, ID=13567
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.pl



Formularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj
.