PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
drukuj

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Przyjmowanie i załatwianie spraw w PARP odbywa się zgodnie z postanowieniami  Instrukcji kancelaryjnej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zgodnie z obowiązującym w PARP obiegiem korespondencji każde pismo wpływające jest rejestrowane w rejestrze pomocniczym kancelarii,  a następnie  przekazywane do sekretariatu Biura Prezesa oraz pozostałych sekretariatów komórek organizacyjnych, zgodnie z zakresem kompetencji. Po dokonaniu dekretacji, odpowiednio przez Prezesa PARP, Zastępców Prezesa oraz dyrektorów departamentów/biur, sprawa zostaje powierzona do wykonania pracownikowi, odpowiedzialnemu za jej załatwienie.

Poniżej przedstawiony został sposób załatwiania spraw przez poszczególne Departamenty/Biura PARP:

Departament Koordynacji Wdrażania Programów
- tel. do sekretariatu 432 71 48

Departament Wsparcia e-Gospodarki
- tel. do sekretariatu 432 82 08

Departament Wsparcia Działalności Badawczo-Rozwojowej
- tel. do sekretariatu 432 82 58

Departament Wsparcia Innowacyjności
- tel. do sekretariatu 432 71 41

Departament Wsparcia Projektów Szkoleniowych
- tel. do sekretariatu 432 85 26

Departament Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu
- tel. do sekretariatu 432 70 19

Departament Programów Pilotażowych
- tel. do sekretariatu 432 71 10

Departament Rozwoju Przedsiebiorczości i Innowacyjności
- tel. do sekretariatu 432 70 21

Departament Rozwoju Kapitału Ludzkiego
- tel. do sekretariatu 432 85 63

Departament Rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu
- tel. do sekretariatu 432 89 30

Departament Infrastruktury Nowoczesnej Gospodarki
- tel. do sekretariatu 432 83 53

Departament Projektów Infrastrukturalnych
- tel. do sekretariatu 432 80 46

Departament Promocji Gospodarczej
- tel. do sekretariatu 432 71 02

Departament Komunikacji Zewnętrznej
- tel. do sekretariatu 432 71 45

Departament Finansowo-Księgowy
- tel. do sekretariatu 432 80 60

Biuro Prezesa
 - tel. do sekretariatu 432 71 20

Biuro Zarządzania Kadrami
- tel. do sekretariatu 432 80 38

Biuro Administracji
- tel. do sekretariatu 432 80 69

Biuro Prawne
- tel. do sekretariatu 432 89 25

Biuro Zamówień Publicznych
- tel. do sekretariatu 432 86 62

Biuro Informatyki
- tel. do sekretariatu 432 89 11

Biuro Zarządzania Jakością
- tel. do sekretariatu 432 84 06

Biuro Audytu Wewnętrznego
- tel. do sekretariatu 432 85 33

 

Informacja dla interesantów zwracających się w sprawach skarg i wniosków do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Informujemy, że interesanci zwracający się w sprawach skarg i wniosków do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przyjmowani są w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 14.00 – 16.30 w siedzibie Agencji w Warszawie, przy ul. Pańskiej 81 / 83, po uprzednim umówieniu telefonicznym , tel. (22) 432 80 69.

Komórką organizacyjną przyjmującą oraz rozpatrującą skargi i wnioski jest Biuro Prezesa.


Informacja dla przedsiębiorców

W Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości działa Informatorium. Można tam uzyskać informacje dotyczące programów pomocowych dla przedsiębiorców realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Informatorium działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00 pod numerami telefonów.

dla beneficjentów ze strefy numeracyjnej 0 22: 432 89 91, 432 89 92, 432 89 93
dla beneficjentów z pozostałych stref numer: 0 801 33 22 02*

* koszt połączenia jak za połączenie lokalne

e-mail : info@parp.gov.pl

 

Informacja dla beneficjentów składających wnioski o dofinansowanie w ramach programów wdrażanych przez PARP

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami do instytucji właściwej zgodnie z założeniami Programu, w ramach którego ubiega się o dotację. Szczegóły dotyczące lokalizacji instytucji, do których wnioskodawca składa wniosek określone są w Wytycznych dla Wnioskodawców do poszczególnych programów wdrażanych przez PARP. Wytyczne zamieszczone są na stronie www.parp.gov.pl


Kontakt dla Mediów

Miłosz Marczuk
Rzecznik prasowy PARP
Tel: 22 432 82 34
Tel. kom.: 696 488 150
e-mail: media@parp.gov.pl


Sprawy pozostałe kierowane przez interesantów do PARP

Kancelaria PARP

00-834 Warszawa
ul. Pańska 81/83
tel.: (22) 432 80 80
fax: (22) 432 86 20
(22) 432 84 04

164/165/, ID=2315
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Data publikacji: 2008-01-17 11:43:07
Data wytworzenia: 2008-01-17 11:43:07
Data modyfikacji: 2014-04-10 09:16:19 przez Karol Demski
Udostępniający: Karol Demski
Autor dokumentu: Agnieszka Józefowicz-Krakowiak
Ilość odsłon: 27014
drukuj
.