PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Komunikaty


Ilość pozycji:  12
1 | 2  >  

utworzony: 2012-02-23 14:25:12

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje aktualizację listy projektów rekomendowanych do wsparcia w ramach II rundy aplikacyjnej dla działania I.4.3 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

112/146/229/302/306/, ID=25732
utworzony: 2011-12-22 15:20:16

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę wniosków wyłonionych do dofinansowania w ramach II rundy aplikacyjnej dla działania I.4.3 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

112/146/229/302/306/, ID=24426
utworzony: 2011-10-14 09:52:16

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 ogłasza informację o wynikach oceny wraz ze wskazaniem projektów rekomendowanych do udzielenia wsparcia w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym do poddziałania I.4.3 tworzenie i rozwój klastrów Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

112/146/229/302/306/, ID=23549
utworzony: 2011-05-05 09:11:57

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że 29 kwietnia 2011 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania I.4.3 PO RPW obszaru tworzenia i rozwoju klastrów.

112/146/229/302/306/, ID=21209
utworzony: 2011-04-21 14:03:19

W związku z koniecznością doprecyzowania opisu spełnienia kryterium rankingowego 8a w ramach obszaru tworzenie i rozwój klastrów wprowadza się w ww. kryterium następujący opis:

112/146/229/302/306/, ID=20877
utworzony: 2011-02-11 08:53:38

Zwracamy uwagę na fakt, że uległa zmianie treść przepisu art. 6c ustawy o utworzeniu PARP.

112/146/229/302/306/, ID=19770
utworzony: 2011-02-11 08:47:47

W związku z dużą liczbą pytań dotyczących wypełnienia wniosków o dofinansowanie prezentujemy tabelę przedstawiającą przyporządkowanie poszczególnych merytorycznych kryteriów oceny projektów do odpowiednich pól we wniosku o dofinansowanie.

112/146/229/302/306/, ID=19769
utworzony: 2009-11-24 13:22:19

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 ogłasza informację o wynikach oceny wraz ze wskazaniem projektów zatwierdzonych do udzielenia wsparcia w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym do poddziałania I.4.3 tworzenie i rozwój klastrów Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

 

112/146/229/302/306/, ID=13090
utworzony: 2009-10-20 12:18:24

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych DZ. U. z dnia 24 września 2009 r. NR 157, poz. 1241 z dniem 1 stycznia 2010 r. Bank Gospodarstwa Krajowego przejmuje od wszystkich instytucji zaangażowanych w dystrybucje funduszy unijnych, w tym również od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości , dokonywanie płatności wynikających z umów o dofinansowanie zawartych w ramach programów PO Innowacyjna Gospodarka, PO Kapitał Ludzki, PO Rozwój Polski Wschodniej.

112/146/229/302/306/, ID=12193
utworzony: 2009-10-19 14:47:40

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 ogłasza informację o wynikach oceny wraz ze wskazaniem projektów zatwierdzonych do udzielenia wsparcia w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym do poddziałania I.4.3 tworzenie i rozwój klastrów Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

112/146/229/302/306/, ID=12151
1 | 2  >  
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj