PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Komunikaty


Ilość pozycji:  9
utworzony: 2012-03-28 16:12:59

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę wniosków wyłonionych do dofinansowania w ramach II rundy aplikacyjnej dla działania I.4.4 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

112/146/229/304/308/, ID=26401
utworzony: 2011-10-04 10:24:30

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 ogłasza informację o wynikach oceny wraz ze wskazaniem projektów rekomendowanych do udzielenia wsparcia w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym do poddziałania I.4.4 tworzenie polityki rozwoju regionalnego Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

112/146/229/304/308/, ID=23346
utworzony: 2011-05-05 09:15:47

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że 29 kwietnia 2011 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania I.4.4 PO RPW obszaru tworzenia polityki rozwoju regionalnego.

112/146/229/304/308/, ID=21211
utworzony: 2011-04-21 13:55:27

W związku z koniecznością doprecyzowania opisu spełnienia kryterium rankingowego 5a w ramach obszaru tworzenie polityki rozwoju regionalnego wprowadza się w ww. kryterium następujący opis:

112/146/229/304/308/, ID=20872
utworzony: 2011-02-11 08:39:33

W związku z dużą liczbą pytań dotyczących wypełnienia wniosków o dofinansowanie prezentujemy tabelę przedstawiającą przyporządkowanie poszczególnych merytorycznych kryteriów oceny projektów do odpowiednich pól we wniosku o dofinansowanie.

112/146/229/304/308/, ID=19768
utworzony: 2009-10-20 12:36:03

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych DZ. U. z dnia 24 września 2009 r. NR 157, poz. 1241 z dniem 1 stycznia 2010 r. Bank Gospodarstwa Krajowego przejmuje od wszystkich instytucji zaangażowanych w dystrybucje funduszy unijnych, w tym również od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości , dokonywanie płatności wynikających z umów o dofinansowanie zawartych w ramach programów PO Innowacyjna Gospodarka, PO Kapitał Ludzki, PO Rozwój Polski Wschodniej.

112/146/229/304/308/, ID=12195
utworzony: 2009-10-19 15:05:54

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 ogłasza informację o wynikach oceny wraz ze wskazaniem projektów zatwierdzonych do udzielenia wsparcia w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym do poddziałania I.4.4 tworzenie polityki rozwoju regionalnego Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

 

112/146/229/304/308/, ID=12155
utworzony: 2009-07-02 13:50:20

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 30 czerwca 2009 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania I.4 komponent współpraca obszar tworzenie polityki rozwoju regionalnego. W wyznaczonym terminie zostało złożonych 6 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 5 783 312,55 PLN.

112/146/229/304/308/, ID=10007
utworzony: 2009-04-24 15:19:56
W związku z dużą liczbą pytań dotyczących wypełnienia wniosków o dofinansowanie prezentujemy tabelę przedstawiającą przyporządkowanie poszczególnych merytorycznych kryteriów oceny projektów do odpowiednich pól we wniosku o dofinansowanie.
112/146/229/304/308/, ID=9070
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj