PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Działanie I.4 Promocja i współpraca

Komponent promocja
Celem działania jest: wzrost zainteresowania ofertą gospodarczą Polski Wschodniej.
Konkurencja w poszukiwaniu inwestycji zewnętrznych jest w Europie bardzo silna, dlatego regiony słabiej rozwinięte, takie jak województwa Polski Wschodniej, wymagają wsparcia w tym zakresie, aby w walce o pozyskiwanie inwestycji dorównywać bardziej rozwiniętym regionom. W ramach tego komponentu  prowadzona jest kampania promocyjna mająca na celu zmianę negatywnych stereotypów związanych z postrzeganiem Polski Wschodniej jako obszaru zacofanego i mało atrakcyjnego inwestycyjnie. Kampania, skierowana do szerokiego grona odbiorców w kraju i za granicą, ma za zadanie nie tylko poprawę wizerunku Polski Wschodniej, ale również:

  • promocję wizerunku Polski Wschodniej jako łącznika między Wschodem i Zachodem (Eastern European Gateway),
  • przyciągania inwestorów,
  • zwiększenie eksportu produktów wytwarzanych na terenie Polski Wschodniej,
  • przyciągnięcia turystów biznesowych do województw.


W ramach działania wsparciem objęte są dwa obszary:

  • promocja gospodarcza  – w której ramach Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych realizuje projekt indywidualny „Promocja Gospodarcza Polski Wschodniej",
  • stworzenie i rozwój współpracy centrów obsługi inwestora (COI), czyli sieci profesjonalnych ośrodków informacji, promocji i doradztwa dla inwestorów. Dofinansowanie jest udzielane projektom zgłaszanym przez COI reprezentujące wszystkie województwa Polski Wschodniej. Wybór dokonywany jest w drodze konkursu zamkniętego.


Budżet komponentu: ok. 26,64 mln euro
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: ok. 22,64 mln euro
- Środki publiczne krajowe: ok. 4,0 mln euro

Komponent współpraca
Celem działania jest zbudowanie stałej platformy kooperacji pomiędzy regionami Polski Wschodniej. Budowa nowoczesnej gospodarki to tworzenie różnych form współpracy i powiązań pomiędzy regionami w celu wypracowania silnych i długotrwałych więzi gospodarczych, ekonomicznych i społecznych na poziomie.

W ramach tego komponentu realizowane są dwa bardzo ważne dla rozwoju nowoczesnej gospodarki działania:

  • tworzenie i rozwój klastrów,
  • tworzenie polityki rozwoju regionalnego umacniającej współpracę między podmiotami regionalnej nauki i gospodarki oraz samorządu terytorialnego w ramach sieci współpracy i inicjatyw klastrowych.

W pierwszym obszarze dofinansowanie zostało udzielone projektom zgłoszonym przez koordynatorów klastra, którego członkowie reprezentują minimum dwa województwa Polski Wschodniej w trybie konkursu zamkniętego.  
W drugim obszarze wsparciem obejmowane są wybrane projekty zgłoszone przez jednostki samorządu terytorialnego, w których uczestniczą minimum dwie jednostki samorządu terytorialnego, reprezentujące minimum dwa województwa Polski Wschodniej w trybie konkursu zamkniętego.

Budżet komponentu: ok. 19,92 mln euro,
w tym:
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: ok. 16,93 mln euro
- Środki publiczne krajowe: ok. 2,99 mln euro

 

Działanie I.4 wdraża:
Sekcja Projektów Ponadregionalnych
Departamentu Infrastruktury Nowoczesnej Gospodarki
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83; 00-834 Warszawa
mail: ing_1.4@parp.gov.pl


Aneta Jeziorska-Bakiera - kierownik Sekcji
tel. +48 22 432 86 34, mail: aneta_jeziorska@parp.gov.pl

Renata Michalczyk – młodszy specjalista
tel. +48 22 432 86 53, mail: renata_michalczyk@parp.gov.pl

Anna Skowrońska – młodszy specjalista
tel. +48 22 432 88 52, mail: anna_skowronska@parp.gov.pl

Sławomir Jagiełło – młodszy specjalista
tel. +48 22 432 80 96, mail: slawomir_jagiello@parp.gov.pl

Grażyna Dąbrowa – młodszy specjalista
tel. +48 22 432 89 42, mail: grazyna_dabrowa@parp.gov.pl

stopka PORPW

112/146/229/, ID=5959
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2008-10-08 11:42:54
Aktualizowany: 2014-10-02 10:27:15
Ilość odsłon: 36855
drukuj