PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Działanie I.3 Wspieranie Innowacji

Działanie ukierunkowane jest na realizację projektów przyczyniających się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw przez innowację produktową i procesową. Dlatego też w ramach działania wspierane będą projekty związane z tworzeniem i udostępnianiem przedsiębiorcom infrastruktury do prowadzenia innowacyjnej działalności gospodarczej, m.in. w ramach parków przemysłowych, parków technologicznych oraz inkubatorów, jak również związane z tworzeniem  infrastruktury zaplecza badawczo-rozwojowego. W ramach działania realizowane będą projekty polegające m.in. na: budowie i robotach budowlanych wraz z wyposażeniem w sprzęt jednostek naukowych, budową i uruchomieniem parków przemysłowych, technologicznych, inkubatorów, m.in. technologicznych, wraz z wyposażeniem znajdujących się w nich laboratoriów, centrów doskonałości, centrów transferu technologii, a także związane z kompleksowym przygotowaniem terenów inwestycyjnych na potrzeby stworzenia obszarów produkcyjnych oraz stref nowoczesnych usług.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości udziela wsparcia na realizację Działania I.3 Wspieranie innowacji Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z 18 lutego 2009 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wyposażenie, tworzenie zaplecza B+R oraz przygotowanie terenów inwestycyjnych w ramach PO RPW (Dz. U. Nr 34, poz. 271) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z 27 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój ośrodków innowacyjności w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (Dz.U. Nr 70, poz. 604) .

Budżet działania: 461,88 mln euro,
w tym:
•    Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 392,60 mln Euro
•    Środki publiczne krajowe: 69,28 mln Euro

Działanie wdrażane jest przez:
Sekcję Projektów Innowacyjnych
Departament Infrastruktury Nowoczesnej Gospodarki
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83; 00-834 Warszawa
mail: ing_1.3@parp.gov.pl

 

stopka PORPW

112/146/229/, ID=5957
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2008-10-08 11:38:45
Aktualizowany: 2012-02-13 11:18:00
Ilość odsłon: 42417
drukuj