PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Działanie I.2 Instrumenty inżynierii finansowej

Działanie jest ukierunkowane na poprawę dostępności przedsiębiorców z obszarów Polski Wschodniej do zewnętrznych źródeł finansowania na wczesnym etapie działalności firmy oraz poprawę gotowości inwestycyjnej małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP ) działających na tym obszarze. Środki przeznaczone na wsparcie instrumentów inżynierii finansowej w ramach PO RPW są przeznaczone na wsparcie systemu doręczeniowego i pożyczkowe. Działanie wychodzi naprzeciw konieczności ułatwienia dostępu do finansowania zewnętrznego małym i średnich przedsiębiorstwom przez wzmocnienie systemu poręczeń oraz pożyczek udzielanych dla przedsiębiorców i dzięki mechanizmowi odnawialności, tzn. udostępnienia środków po ich wykorzystaniu, możliwe jest bezpośrednie wykorzystanie wsparcia przez większą grupę docelową.


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości udziela wsparcia na realizację Działanie I.2 Instrumenty inżynierii finansowej na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 września 2011 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013 (Dz. U. Nr 210, poz. 1255).
Budżet działania: 23,53 mln euro,
w tym:

  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 20,00 mln Euro
  • Środki publiczne krajowe: 3,53 mln Euro

Działanie wdrażane jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach projektu indywidualnego pn. „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrument wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej”, a działania PARP w zakresie tego projektu prowadzone są przez:

Sekcję Projektów Innowacyjnych
Departament Infrastruktury Nowoczesnej Gospodarki
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83; 00-834 Warszawa
mail: ing_1.3@parp.gov.pl

Więcej informacji na stronie Projektu: www.bgk.pl/po-rpw-2007-2013

stopka PORPW

112/146/229/, ID=5956
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2008-10-08 11:33:54
Aktualizowany: 2012-02-13 10:31:02
Ilość odsłon: 27255
drukuj