PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Działanie I.1 Infrastruktura uczelni

W ramach działania wspierane będą projekty z zakresu infrastruktury dydaktycznej i naukowo-badawczej związanej z procesem edukacji na poziomie wyższym, realizowane przez uczelnie, które kształcą i/lub prowadzą badania naukowe w obszarze nauk technicznych, matematyczno-przyrodniczych oraz innych kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionów. Działanie obejmuje pomoc w unowocześnieniu warunków kształcenia kadr na potrzeby przedsiębiorstw istniejących bądź powstających w Polsce Wschodniej. Wspierane będą projekty infrastrukturalne uczelni polegające m.in. na budowie i innych robotach budowlanych oraz wyposażeniu w sprzęt naukowo-badawczy obiektów dydaktycznych, laboratoriów, pracowni komputerowych, bibliotek, a także na budowie i innych robotach budowlanych związanych z . infrastrukturą uczelni (domy studenckie, obiekty administracyjne), o ile stanowią one element projektów, których zasadnicza część obejmuje obiekty dydaktyczne.

Budżet działania:  384 203 120,20 Euro, w tym:
• Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:  326 572 652,17 Euro
• Środki publiczne krajowe:  57 630 468,03 Euro

 

Uwaga:
Na obecnym etapie realizacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej pula środków finansowych dotyczących działania I.1 - „Infrastruktura uczelni" PO RPW została wyczerpana.

 

Działanie wdrażane jest przez:
Sekcję  Dyfuzji Innowacji
Departamentu Infrastruktury Nowoczesnej Gospodarki
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83; 00-834 Warszawa
mail: ing_1.1@parp.gov.pl

 

 

stopka PORPW

112/146/229/, ID=5955
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2008-10-08 11:32:52
Aktualizowany: 2012-12-27 15:36:05
Ilość odsłon: 30567
drukuj