PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Instytucje w programie PORPW 2007-2013

Instytucja Pośrednicząca:


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
e-mail: porpw@parp.gov.pl

Informatorium PARP (link)

Lista kontaktowa do pracowników Instytucji Pośredniczącej odpowiedzialnych za realizację posczególnych działań w ramach PO RPW (link)

Instytucja Zarządzająca:


Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Departament Programów Ponadregionalnych
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
e-mail: porpw@mir.gov.pl

Instytucja Certyfikująca:


Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Departament Instytucji Certyfikującej
Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

adres do korespondencji:
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Departament Instytucji Certyfikującej
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

Instytucja Audytowa:


Ministerstwo Finansów
Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa

112/146/, ID=17184
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2010-08-06 14:39:26
Aktualizowany: 2014-06-25 13:50:33
Ilość odsłon: 21956
drukuj