PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Materiały informacyjne PO RPW

 

Zasady zawierania umów

Podsumowanie i przypomnienie zasad wynikających z obowiązującego prawa oraz stanowiska Komisji Europejskiej określone w dokumencie MRR: „Ogólne zasady dotyczące zawierania umów, do których nie stosuje się Ustawy prawo zamówień publicznych oraz wymierzania korekt finansowych za ich naruszenie pobierz plik (2 107kB).

Przewodniki

Przewodnik do Analizy Kosztów i Korzyści projektów inwestycyjnych. Fundusze strukturalne, Fundusz Spójności oraz Instrument Przedakcesyjny pobierz plik (5 177kB)

Poradniki

Poradnik Beneficjenta - Zasady promocji projektów dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 pobierz plik (6 462kB)
Załącznik do poradnika Beneficjenta - Zasady promocji projektów dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 pobierz plik (38 272kB)
Poradnik Beneficjenta na stronie www.polskawschodnia.gov.pl (link)

Raporty i ekspertyzy

Prezentacja raportu z badania efektów działań informacyjnych i promocyjnych na temat Funduszy Europejskich pobierz plik (1 435kB)
Raport z przebiegu procesu negocjacji dokumentów programowych na lata 2007-2013 pobierz plik (647kB)
Zbiór krajowych przepisów prawnych dotyczących zasad prowadzenia polityki rozwoju pobierz plik (350kB)
Kontrola w zakresie Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności – podstawowe zasady działań kontrolnych, wykrywanie nieprawidłowości i ich konsekwencje pobierz plik (537kB)
Identyfikacja i ocena barier w wykorzystaniu środków strukturalnych pobierz plik (812kB)
Sprawozdanie z realizacji w 2007 r. Narodowych Strategicznych Ram Odnienienia 2007-2013 pobierz plik (1 227kB)
Raport o rozwoju i polityce regionalnej pobierz plik (12 491kB)
Ewaluacja EX ANTE – Podsumowanie doświadczeń administracji polskiej pobierz plik (277kB)
Lista Projektów Indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pobierz plik (664kB)
Ustalenie sytuacji wyjściowej w odniesieniu do Działania III.1 PO RPW – Systemy miejskiego transportu zbiorowego (link)
Analizy, raporty, badania na stronie www.polskawschodnia.gov.pl (link)

Zamieszczone poniżej materiały stanowią własność PARP i nie mogą być powielane oraz rozpowszechniane w celach zarobkowych. Zasady korzystania z dokumentów oraz danych umieszczanych na stronie internetowej PARP

Broszury informacyjne

Budowa dróg i obwodnic w Polsce Wschodniej pobierz plik (317kB)
Nauka i innowacje w Polsce Wschodniej pobierz plik (306kB)
Rozwój klastrów w Polsce Wschodniej pobierz plik (320kB)
Rozwój miast w Polsce Wschodniej pobierz plik (306kB)
Turystyka w Polsce Wschodniej pobierz plik (681kB)

Ulotki informacyjne

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej pobierz plik (910kB)
Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej pobierz plik (333kB)
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju województwa lubelskiego pobierz plik (364kB)
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju województwa podkarpackiego pobierz plik (1 190kB)
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju województwa podlaskiego pobierz plik (363kB)
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju województwa świetokrzyskiego pobierz plik (362kB)
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego pobierz plik (364kB)
Operational Programme Development of Eastern Poland. EU funds – for the development of Eastern Poland download file (332kB)

Archiwalne ulotki informacyjne (link)

stopka PORPW

112/146/407/, ID=4276
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2008-06-04 10:20:49
Aktualizowany: 2013-01-29 09:31:24
Ilość odsłon: 36255
drukuj