PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Konsultacje społeczne Działania V.2 PO RPW

Wytyczenie i stworzenie spójnej trasy rowerowej biegnącej przez 5 województw jest zamierzeniem niosącym w sobie potencjał dużego zaangażowania społecznego. Dlatego w ramach realizacji działania zaplanowano przeprowadzenie szeroko zakrojonych konsultacji społecznych, tak by na temat inwestycji mogli wypowiedzieć się zarówno przedstawiciele władz lokalnych, organizacji ekologicznych i turystycznych, jak i mieszkańcy Polski Wschodniej oraz pasjonaci turystyki rowerowej.

Pierwsze konsultacje społeczne odbyły się na poziomie regionalnym i ponadregionalnym w 2008 roku. Kolejny etap konsultacji społecznych na szczeblu lokalnym wykonany został przez Wykonawcę Studium Wykonalności i odbył się na etapie analizy wariantowej.

Wykaz konsultacji przeprowadzonych w:

  • Województwie Warmińsko-Mazurskim (link)
  • Województwie Podlaskim (link)
  • Województwie Lubelskim (link)
  •  Województwie Podkarpackim (link)
  •  Województwie Świętokrzyskim (link)


Materiały informacyjne:

Program operacyjny (pobierz plik PDF)
O działaniu (pobierz plik PDF)
Kryteria wyboru projektów (pobierz plik PDF)


stopka PORPW

112/146/233/, ID=4760
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2008-07-17 10:20:35
Aktualizowany: 2011-04-18 11:29:44
Ilość odsłon: 31184
drukuj
Grupa robocza ds. realizacji Działania V.2 PO RPW