PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Aktualności PO RPW


Ilość pozycji:  284
<<  <  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14  >  >>

utworzony: 2012-09-27 14:21:54

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 26 września 2012 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu wyłonionego w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym do Działania I.3 „Wspieranie innowacji” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, w schemacie wsparcia na wyposażenie oraz w schemacie wsparcia na tworzenie zaplecza B+R, pn. „Ośrodek do analiz zagrożeń cywilizacyjnych lub środowiskowych i sposobów przeciwdziałania” realizowanego przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku w Działaniu I.3 PO RPW.

112/146/190/, ID=28793
utworzony: 2012-09-25 15:57:30

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w dniu 21 września 2012 r. w Urzędzie Miasta Olsztyna miała miejsce uroczystość podpisania z firmą Solaris umowy na dostawę piętnastu tramwajów Solaris Tramino, realizowanej w ramach projektu pn. „Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie”. Dostawa pojazdów o łącznej wartości 120,5 miliona złotych zostanie zrealizowana w 2014 r.

112/146/190/, ID=28758
utworzony: 2012-09-21 16:19:15

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 21 września 2012 r. została podpisana kolejna umowa o dofinansowanie projektu wyłonionego w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym do Działania I.3 „Wspieranie innowacji” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, w schemacie wsparcia na wyposażenie oraz w schemacie wsparcia na tworzenie zaplecza B+R, pn. „Rozbudowa infrastruktury naukowo-badawczej Politechniki Rzeszowskiej - etap II”, realizowanego przez Politechnikę Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza.

112/146/190/, ID=28731
utworzony: 2012-09-20 16:15:50

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 17 września 2012 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu wyłonionego w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym do Działania I.3 „Wspieranie innowacji” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, w schemacie wsparcia na wyposażenie oraz w schemacie wsparcia na tworzenie zaplecza B+R, pn. „Utworzenie naukowo-badawczego Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli” realizowanego przez Gminę Stalowa Wola w Działaniu I.3 PO RPW.

112/146/190/, ID=28709
utworzony: 2012-09-19 17:52:09

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 19 września 2012 r. została podpisana kolejna umowa o dofinansowanie projektu wyłonionego w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym do Działania I.3 „Wspieranie innowacji” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, w schemacie wsparcia na wyposażenie oraz w schemacie wsparcia na tworzenie zaplecza B+R, pn. „Budowa doświadczalnego ośrodka Medica Poland - Centrum Rehabilitacji z wykorzystaniem termowizji jako nowej metody badawczej w dziedzinie rehabilitacji medycznej”, realizowanego przez Medica Poland – Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o.

112/146/190/, ID=28692
utworzony: 2012-09-19 17:41:37

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, ogłasza zmodyfikowane wyniki oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie, złożonych w trybie konkursowym do Działania I.3 PO RPW do schematu wsparcia na wyposażenie oraz do schematu wsparcia na tworzenie zaplecza B+R.

112/146/190/, ID=28691
utworzony: 2012-09-14 15:14:53

Aktualizacja dokumentu wynika z wydanego 28 czerwca 2012 r. przez Komisję Europejską sprostowania nr C(2012)4173 do decyzji Komisji K(2011)9789 zmieniającej decyzję K(2007)4568 w sprawie przyjęcia PO RPW, jak również z zapisów Uchwały nr 22/2012 Komitetu Monitorującego PO RPW z 20 sierpnia 2012 r. w sprawie realokacji środków finansowych w ramach Programu, a także zakończenia procesu aktualizacji listy projektów indywidualnych PO RPW.

112/146/190/, ID=28665
utworzony: 2012-09-12 15:56:36

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 12 września 2012 r. uroczyście otwarto Centrum Targowo-Konferencyjne w Ostródzie.

112/146/190/, ID=28648
utworzony: 2012-09-04 10:56:31

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opublikowało zaktualizowaną listę projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW).

112/146/190/, ID=28561
utworzony: 2012-09-03 12:51:41

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 31 sierpnia 2012 r. podpisane zostały kolejne umowy na realizację projektów finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Podpisane umowy dotyczą projektów pn.: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Świętokrzyskie”, „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podkarpackie”, „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie”.

112/146/190/, ID=28540
<<  <  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14  >  >>
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj